Gå til sidens hovedinnhold

Med moderne jernbane kan vi nå kontinentet i løpet av ett døgn 

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hei Bente Aasjord, det er greit om ikke du har tid å ta toget, men du skuffer med svært lite kunnskap om transporten av fisk ut fra Nord-Norge.

Jeg uttaler meg med en viss erfaring. Om noen dager er det førti år siden jeg startet min jobb som salgssjef i fiskebedriften til Leonhard Hansen, en av pionérene innenfor fiskeoppdrett her nord. Han fortalte at jeg var den første som hadde fått til regulær eksport av fersk fisk med trailer fra landsdelen vår. Det vanlige inntil da var at fisken først ble sendt med hurtigruta til Trondheim eller Bergen, før den gikk derfra med bil eller båt. (Joda, vi bruker hurtigruta til interntransport i Nord-Norge i dag). Et forsøk på å sende fersk fisk med båt fra Tromsø til kontinentet ble vi med på allerede på nittitallet. Fiaskoen var så tydelig at forsøket ble ikke gjentatt.

Etter ganske få år innså jeg at en moderne jernbane ville være en raskere og mer miljøvennlig transportmåte enn å sende fisk med trailer, selv om det er klart at jernbanen har sine begrensninger. Den vil ikke kunne anløpe ethvert fiskevær og at fylkesveinettet er tragisk dårlig, det er det ingen uenighet om. Om regjeringen i stedet for å subsidiere oljeindustrien med 35 milliarder og doblet beløpet i fjor, så ville en kunne tatt igjen etterslepet i vedlikehold.

Nordlandsbanen er et grelt eksempel på standarden på den norske jernbanen. Den er mer for en antikvitet å regne, ettersom det meste ble bygd av tyskerne under krigen. Utviklinga går utvilsomt i gal retning når godstoget i 2002 brukte sytten timer mellom Bodø og Oslo mens det i dag bruker mer enn 21 timer. Dersom fremtidige jernbaner skal være av samme standard, er det jo nærmest å legge landsdelen øde. Da vil det bare være å overlate fisket til frysetrålerne og deres eiere på børs i inn- og utland. Det vil ikke være snakk om å skape maksimalt med arbeidsplasser og verdier av de delikatessene som svømmer langs kysten vår her nord. I vårt firma, og hos lignende produsenter, skapes det 60 ganger så mange arbeidsplasser som det de rederne gjør som sender fisken via fryseterminaler og ut i markedet pr båt.

Trailerkapasiteten har de siste årene vært sprengt. Det mangler ofte transportkapasitet, og vi opplever jevnlig at biler blir et døgn forsinket fordi ekstrasjåfører ikke er å oppdrive. Transporttida til den dansk-tyske grensen blir da tre døgn.

I år startet bygging av tunell fra Danmark til Tyskland. Den planlegges ferdig i 2029. Fra våre trakter vil vi da kunne nå kontinentet i løpet av ett døgn. Det er ikke bare fersk fisk som vil verdsette en transport som vil være dobbelt så hurtig som det en i beste fall kan få til med trailer. Mange mennesker vil nok også foretrekke en miljøvennlig jernbanereise fra kontinentet og til Nord-Norge, om de kan velge bort flyet.

Det jeg mener må være første prioritet for å få maksimal sysselsetting og verdi ut av fiskeressursene våre, er å starte med bygging av dobbeltspor på Ofotbanen. Tromsbanen må også vedtas og arbeidet med de nødvendige utredninger starte uten forsinkelser.

Det går an å se hva Biden har oppfattet at kineserne har fått til i sitt imponerende system av hurtigtog. Biden foreslår offentlige bevilgninger til infrastruktur tilsvarende 250 ganger det siste anslaget for Nord-Norgebanen er på. Når amerikanerne bare er 60 ganger flere enn oss, ser en at også der begynner man å innse nødvendigheten av god infrastruktur.

At den siste utredningen kom til at bygging Nord-Norgebanen ikke var samfunnsøkonomisk lønnsom er ikke merkelig. Det ble brukt en kalkylerente på fem prosent selv om renten på statsobligasjoner i dag er 1,36 %. Desto høyere kalkylerente, desto mindre lønnsom blir enhver investering.

En alvorlig trussel som vi eksportører ser for oss, er at EU vil innføre høye avgifter på trailertransport over lange avstander. Hensikten er at slik transport skal over på tog og bli mer miljøvennlig. Hvor hardt den vil ramme næringsliv og befolkningen i Nord-Norge gjenstår å se.

Kommentarer til denne saken