Gå til sidens hovedinnhold

MdG vil la beiteareal gro igjen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal symbolpolitikk styre landbruket i fremtida? Miljøpartiet de Grønne vil styre hva du og jeg skal putte i oss og redusere vårt kjøttkonsum. Partiet vil derfor halvere norsk kjøttproduksjon til fordel for mer plantebasert landbruk.

Storfe, sau og gris har fått et urettmessig stempel som klimaverstinger av MdG, og da skal halvparten bort. Om det er andelen kyr, gris eller sau som skal reduseres sier de ingen ting om. Nedskalering av kjøttproduksjon vil uansett ha negative konsekvenser for landbruket, kulturlandskapet og samfunnet.

Professor Odd Magne Harstad og forsker Laila Aass ved NMBU tegnet et meget godt bilde av konsekvensene av MdGs landbrukspolitikk i sitt innlegg "MdG, kjøttkutt og selvforsyningsgrad" i Nationen (24.08.2021). De peker blant annet på gjengroing av kulturlandskapet, tap av biologisk mangfold, tap av arbeidsplasser og uakseptabel ressursforvaltning ettersom store gressarealer, både i utmark og innmark, ikke egner seg for å dyrke matplanter og dermed gå ut av drift.

Gjennom mange generasjoner har norsk landbruk vært tuftet på verdier og kunnskaper om å utnytte de naturlige og bærekraftige forutsetningene vi har, ved å la kyr og sau beite på innamrk og utmark i sommerhalvåret. I stedet for kategorisk å si at halvparten av beitedyr skal bort, må gras- og beitearealer utnyttes bedre over hele landet. Spesielt på steder der arealet er dårlig egnet til å dyrke korn, grønnsaker og annen planteproduksjon. Vi har dessuten et moralsk ansvar for å ivareta og bevare kulturlandskapet og det biologisk mangfoldet, hva er vel da mer klimavennlig enn å la våre husdyr gjøre jobben.

Kommentarer til denne saken