Miljøpartiet De Grønne (Nordlys lørdag 5. juni 2021) har oppkastet seg til «distriktspartiet» med stor D, mens de forsøker å selge inn at Senterpartiet er kapitaleiernes beste venn og støttespiller.

Heldigvis har vi solid dokumentasjon for at Kriss Rokkan Iversen og hennes mannskap må ha forvillet seg så langt inn i «eventyrland» som det går an å komme.

Bare ta en rask kikk på Senterpartiets store sak nå i vår – om hvordan vi kan iverksette kvotetrekk hos trålere som ikke leverer fisken – slik de skal – til bearbeiding i Norge. Se representantforslag om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis (Dokument 8:243 S (2020-2021), Innst. 541 S (2020-2021) Forslag fra Senterpartiet).

Hadde det vært slik MDG hevder, skulle man forvente at forslagstiller var – ja nettopp – MDG. Det er det imidlertid ikke – og en må være sterk i troen – dersom MDGs selvros skal få feste seg som sannhet.

For hva skjedde på Stortinget? Næringskomiteens tilråding var som følger: Dokument 8:243 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum [alle fra SP] om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis. Forslaget fra SP fikk støtte fra AP, SV og Rødt, men ble nedstemt i Stortinget.

Hva gjorde MDG? «Miljøpartiet De Grønne stemte imot». Det samme gjorde Høyre, Venstre, KrF og FrP.

MDG fremstiller seg som «Den barmhjertige samaritan» - Kyst-Norges redningsmann, lengre fra sannheten kan en vanskelig komme. Jeg anbefaler alle å ta en kikk på debatten om loven på Stortingswebben: Videoarkiv - stortinget.no