Er det èn ting pandemien og krigen i Ukraina har vist Norge, så er det at rådene beredskapskonsept ikke holder vann. Norge har gjort seg avhengig av å importere billigere medisin, mat og andre kritiske innsatsfaktorer som er helt nødvendig for at hjulene i AS Norge skal holdes i gang.

Senterpartiet har lenge før pandemien ropt varsku om svakhetene i det norske beredskapskonseptet og viser til lav selvforsyningsgrad. NATO sjef Jens Stoltenberg sier også at et lands selvforsyningsgrad henger tett sammen med evnen til å forsvare seg, og viser til svakheter med den rådende globaliseringen.

Nå er det viktigere enn noen gang å satse på norsk matproduksjon og lokal foredling av mat. Jo mer kortreist, jo mer hardfør blir landet vårt.

Det er ikke bare importvarer som utfordrer lokal matproduksjon. De store dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) har spist seg inn i markedet, og EMV direktører har skapt seg solide posisjoner rundt matforedlingsbordet. De er profittsøkende, sentraliseringsvillige og ønsker å utkonkurrere konkurrenter for å få et monopol i markedet.

Små og mellomstore meierier, slakterier og mottak og foredlere av potet og grønnsaker er mindre lønnsom i kroner og øre, mener de. Det er press på å legge ned i distriktene og stor iver etter å bygge opp der det er kort vei til det store markedet. For bøndene som leverer til Storsteinnes, Tana og slakteriet på Andslimoen så er det ikke noe alternativ. Skal melka og kjøttet vi produserer i nord komme ut i butikk må den kunne leveres, videreforedles og distribueres i nord.

Og skulle det bli en krise i nord, så finnes det kanskje en beredskapsplan? Beredskapslager med mat, medisiner eller andre nødvendigheter for den saks skyld eksisterer ikke. Dersom krisen inntreffer er planen for å forsørge den nordlige landsdelen med mat å frakte mat fra sør til nord med trailere. I en kronikk 10. mars skriver Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen med flere om Nord-Norges sårbarhet når de gjelder infrastruktur. Landsdelen er så fattig på infrastruktur at det kan bli vanskelig å frakte militært personell og utstyr nordover dersom den store krisen skulle komme. Dette på den samme aksen som beredskapstrailerne mat skal benytte for å levere landsdelen mat.

Svakhetene i gjeldende beredskapskonseptet er for lengst erkjent. Flere sentrale politikere har tatt til orde for å reetablere gamle konsepter som kornlager. Den viktigste beredskapen for å sikre landsdelen mat er kontinuitet i matproduksjon. Vi trenger politisk handling for å styrke lokal matproduksjon og foredling, og ikke minst å sørge for at det ikke er dagligvarekjedene som er premissgiverne for landsdelens matberedskap!

Primær matproduksjon og matforsyning er litt som hånd i hanske, de hører sammen. Det samme gjelder matsikkerhet og forsvarsevne. Et gammelt ordtak sier noe som «uten mat og drikke duger helten ikke».