Gå til sidens hovedinnhold

Måseplagen utgjør en helserisiko og gjør Tromsø lurvete

Måseplagen i Tromsø er nå så stor at det er på tide at kommunestyret må diskutere tiltak som kan redusere plagen for byens innbyggere, tilreisende og turister, skriver Gunnar Pedersen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har kommunene ansvaret for det lokale miljøvernet som skal sikre mennesker og arter et godt livsmiljø. Viktige oppgaver innenfor miljø- og naturvern vil være å bevare det biologiske mangfoldet i naturen samt å hindre forurensning, forgiftning og forsøpling av miljøet.

Jeg mener derfor at måseplagen, som mange av byens innbyggere føler seg sterkt berørt av, hører inn under kommunens ansvarsområde og både bør og kan behandles av kommunestyrets valgte representanter.

I de siste årene har måseplagen i Tromsø sentrum samt i enkelte strøk av boligområdene økt kraftig ved at måser bygger reir på forretningsbygg og private boliger. Ifølge pensjonert fugleforsker og professor Robert T. Barrett er det tre typer måser, gråmåsen, fiskemåsen og krykkje, som hekker i Tromsø. Ifølge Barrett er gråmåsen den største av de tre og den mest aggressive ved at den stuper ned mot folk og stjeler mat eller sender av gårde en ladning med avføring.

Krykkja er en rødlisteart, og det gjelder derfor spesielle regler for den. Så langt jeg har brakt i erfaring, er det ikke tilsvarende regler for gråmåsen og fiskemåsen.

Måser kan være til plage og sjenanse for folk ikke bare på grunn av støyen de lager, men også fordi de kan skade bygninger ved å løsne takstein, blokkere takrenner og fordi avføringen inneholder stoffer som ødelegger malingen på hus og lakk på bilene.

Husfasader, innganger og fortau er mange steder i Tromsø sterkt forurenset av måseskitt, og dette gir byen et litt lurvete preg.

Jeg vil ellers vise til at det store og økende antallet måser kan utgjøre en helserisiko for byens innbyggere og tilreisende ved at de kan spre sykdommer som E.coli og Salmonella.

Måseplagen i Tromsø er nå så stor at det er på tide at kommunestyret må diskutere tiltak som kan redusere plagen for byens innbyggere, tilreisende og turister.

Forslag til vedtak:

  • Tromsø kommune har et problem med det store antallet måser som bygger reir og hekker i byen.
  • Kommunestyret skal i møte 29. september 2021 på grunnlag av et saksfremlegg fra Kommunedirektøren diskutere mulige tiltak for å redusere måseplagen i Tromsø.

Kommentarer til denne saken