Det har lenge vært vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Er du enslig, eller i nyetableringsfasen, trenger man hjelp fra mor og far for å skaffe seg egenkapital nok til å kjøpe sin første bolig. De som ikke er så heldig å ha foreldre som kan stille garanti, må ut på leiemarkedet. Sånn som det er i dag er leiemarkedet så brutalt at de aller fleste ikke har sjans til å spare seg opp til en fremtidig egenkapital.

Skal det virkelig være sånn? At menneskers evne til å kjøpe egen bolig skal basere seg på foreldrenes økonomi? Vi i SV mener at man må gjøre noe med denne urettferdigheten snarest. Vi kan ikke ha en situasjon der store deler av det norske folk tvinges ut i et dyrt og oppblåst leiemarked der kapitalkreftene legger alle premisser.

SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan stoppe boligspekulasjon. SV skal gå i front for en langsiktig politikk for opprettelsen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor, med boliger utenom de som selges på det ordinære markedet. Dette kan gjøres gjennom å opprette ordninger for ikke-kommersielle boligbyggelag og sørge for at kommuner tar en aktiv rolle i boligmarkedet.

Det offentlige må ta ansvar for at det bygges flere boliger som dekker de reelle boligbehovene. For å få slutt på for høye leiepriser er det behov for å innføre en makspris på husleie, og skape tryggere forhold for de som leier.

Boligene som bygges må være gode og mulige å leve i over lengre tid, også for bevegelseshemmede. Det er derfor viktig å sørge for at flere boliger blir tilgjengelige for alle. Husbanken må gjenreises som en motor i sosial boligpolitikk og lånerammen må utvides. Det må igjen åpnes for at flere grupper kan få startlån.

SV har mange gode tiltak på lur som vil bedre situasjonen til de som i dag opplever at det er for vanskelig å skaffe sin egen bolig. For eksempel vil vi satse på «leie-til-eie boliger». Dette er en ordning som kommunene skal få midler til å administrere. Her kan du leie en bolig av kommunen, og månedsleien vil samtidig fungere som nedbetaling, slik at du vil ha kunnet opparbeide deg egenkapital nok til å ta over leiligheten etter noen år. Genialt, ikke sant?

Forskjells-Norge merkes overalt hvor vi snur oss. De borgerlige partiene har satset alle skattekronene på at markedet skal klare å regulere seg selv. Fasiten vi sitter igjen med etter åtte år med borgerlig styre er imidlertid en helt annen virkelighet enn det Erna så for seg. Markedet bestemmer alt, og vanlige folk er taperne.

SV vil kjempe for en boligpolitikk som ikke setter kapitalsterke mennesker først – men som tar hensyn til de som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av et unaturlig høyt prisnivå. Husk; det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i!