Gå til sidens hovedinnhold

Man skal høre mye, Leinan!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et debattinnlegg i Nordnorsk debatt 04.01.21 påstår Magnar Leinan en rekke ting om Høyres distriktspolitikk som er direkte usanne. Sammen med et språk som ikke hører hjemme i den offentlige debatten, påstår han at Høyre behandler Finnmark som en koloni. Som representant for Høyre har jeg gjennom årene hørt mye rart, både om Høyres politikk og om meg selv som representant for Høyre. Sjeldent har vel en tatt så feil som Leinan gjør her. Man skulle tro at Leinan har erfaring fra Tore Skoglunds populære humorprogram «Du skal høre mye» slik som han forteller skrønene sine.

Grunntanken som ligger til grunn for Høyres politikk er ideen om at samfunnet bygges best nedenfra og opp. At sterke bånd lokalt bygger bygder, byer og kommuner hvor vi kan leve gode liv. I Oslo så vel som i Finnmark. For Høyre handler det ikke om å ha en sterk stat som skal fortelle Leinan hvordan kommunen hans skal styres, det handler om at kommunene skal få bestemme mest mulig selv.

Derfor har Høyre gitt mer makt til kommunene gjennom å lytte til de i klagesaker fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Før Høyre kom i regjering, ga kommunaldepartementet medhold til daværende fylkesmannsembetene i 42 % av de 281 klagesakene som ble behandlet av den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013. Under denne regjeringen, har kommunene fått medhold i 81 % av de 142 sakene som har vært til behandling fra 2013 – 2019. I tillegg har innsigelsesretten til Statsforvalteren blitt strammet inn. Er det dette som er «kolonitanker»? Nei.

Under denne regjeringen har det blitt investert i helse i Nord-Norge som aldri før. Nytt sykehus er bygget i Kirkenes, det skal bygges nytt i Hammerfest og Narvik, SANKS er på plass i Karasjok og det er investert store midler i Klinikk Alta. I tillegg skal det bygges nytt sykehus på Helgeland. Det er i tillegg stasjonert et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes. Fritt behandlingsvalg har jammen meg også blitt innført, til store protester, selv om det gir pasientene rett til å bestemme behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger selv. Noe som gir oss finnmarkinger rett til å bestemme selv hvor vi ønsker behandling, som ofte resulterer i at vi slipper stå lenge i helsekø. Er det dette som er «kolonitanker»? Nei.

I tillegg kan man nevne tiltak som at det gis store låneavskrivninger til lærere som utdanner seg ved UiT og som blir i Finnmark etter studiet. Det er blitt flere studieplasser ved finnmarkscampusene til UiT, blant annet med sykepleierutdanning i Alta. Det er investert stort i Forsvaret i Finnmark, med gjenoppbygging av Garnisonen i Porsanger og flere grensejegere til Garnisonen i Sør-Varanger. Ny bru over Tanaelva er på plass, ny tunell gjennom Skarvberget i Porsanger mot Nordkapp bygges nå i tillegg til at det bygges tunell gjennom Kvænangsfjellet. Er det dette som er «kolonitanker»? Nei.

Man kan gjerne være uenige i hvordan man disponerer midler i Nord-Norge, men det er fullstendig historieløst av Leinan å hevde at Høyre har «kolonitanker» om Nord-Norge. Det skapes vanvittig mye verdier her og selv om Leinan peker til at Bærum og Oslo er store fiskerikommuner, så er det kun på papiret. Verdiene skapes, og beholdes i Nord. Gjennom arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunene. Som finnmarkspolitiker vil jeg som Leinan selvsagt ha enda mer til Finnmark, men jeg går ikke med på historiefortellingen til Leinan. Den er nemlig bare løgn.

Kommentarer til denne saken