I 2020 leverte Vegvesenet KVU-rapporten «Innfartsveier til Tromsø» med bl a Målselvveien Buktamo – Tromsø som ny veistrekning (se kartet). Den nye E6/E8 kan få 4 nye bruer og 1 lang tunnel med 3 fjordpasseringer, blir ca 55 km lang og innkorter avstanden Målselv – Tromsø med over 60 km.

Samme innkorting og besparelse på over 60 km hver vei gjelder for Målselv, Bardu, Senja, Gratangen, Narvik, Harstad med Sør-Troms, Midt-Troms og Nordre Nordland med Vesterålen og Lofoten. Det gjør prosjektet til det samfunnsøkonomisk beste i hele Nord-Norge foran Hålogalandsveien.

Forsinker prosjektet

Men dept’et utsetter og forsinker dette meget lønnsomme prosjektet. Ingen deler av Målselvveien fremmes til byggebeslutning til NTP i 2024 (Nasjonal Transportplan).

Årsaken har kanskje sin forklaring i at dept’et ønsker å utsette mest mulig pengebruk. Derfor har de unnlatt å iverksette planprosjekter som kunne fremme prosjektet. Beregnet samfunnsøkonomisk overskudd i prosjektet er på over 3 milliarder NOK ifølge Vegvesenets KVU-rapport fra 2020.

Det er egentlig en drøy skandale å forsinke et prosjekt som viser så positivt økonomisk resultat som Målselvveien. Høringsrunde ble gjennomført i 2021. Da kunne de iverksette planprosjekter for deler av Målselvveien. Men de utsetter saken til etter NTP 2024. Da får man i beste fall noen vedtak om å starte planlegging. Mens bygging kunne ha vært påbegynt.

Delprosjekter

Målselvveien kan deles opp i omtrent 4 etapper for gjennomføring:

Ytre Ramfjord bru Andersdal – Ramfjordnes/Olavsvern.Balsfjordbrua Tennes – Kantornes med tilførselsveier.Tunnel og vei Aursfjord – Nordfjord i Malangen.Bru og vei Buktamo – Målselva – Malangen.

Den største umiddelbare gevinsten ligger i Balsfjordbrua hvis E8s Ramfjordbru blir bygd først. Men hvis E8 i Ramfjord skulle bli utsatt eller skrinlagt, så er Ytre Ramfjord bru det mest nærliggende å prioritere. 2 milliardbruer over Ramfjorden er jo avgjort 1 for mye.

Slik risikerer Tromsø og hele fylket at ny E8 i Ramfjord kommer i veien for gode veiløsninger som begunstiger hele fylket fra nord til sør. E8 Ramfjord i vestre trase blir en enorm feilinvestering med høy negativ nytteverdi. Det store samfunnsøkonomiske tapet på over 2 milliarder, før overskridelser, er dokumentert fra Vegvesenet i utredningene om E8 Ramfjord.

Hvordan forsere Målselvveien?

De berørte kommunene og fylkestinget kan kreve at dept’et foretar raskere behandling og etablerer planlegging for deler av prosjektet for å komme i gang.

Direkte berørte kommuner er Målselv, Senja, Balsfjord og Tromsø, og indirekte berørte er bl a Bardu, Narvik, Harstad og de fleste kommunene i Sør-Troms og Midt-Troms.

Investeringen i anlegget for Målselvveien er beregnet til over 9 milliarder NOK i 2020 fra Vegvesenet. Likevel er det større gevinster knyttet til reduserte kjøreavstander pga Målselvveien.