Som overskriften antyder, så er det nå på tide å si at vi må få kontroll på forskrifter, vedtak og den allmenne befolknings frihetsfølelse. Sittende mindretallsregjering benytter i disse dager kriseloven som ble innført våren 2020 som et universalkort til å ta korttenkte og irrasjonelle beslutninger.

2021 startet med et svært pang for mange, her fikk vi blåmandag fra første stund. Sent søndag kveld informerte statsminister Erna Solberg at vi skulle stramme inn på bevegelsesfriheten, innføre nye strenge og omfattende tiltak. Her skulle det norske folk ta nok en dugnadsinnsats, de hadde greid å beslutte test ved innreise fra «røde land».

Vi stiller oss da svært undrende til at alle personer som avgir prøve kan spasere ut døren fra ankomststed og gå rett om bord i kollektiv transport. Smittesporing fra det øyeblikket blir vel da en omfattende affære?

Hvor gjennomtenkt kan disse vedtakene egentlig være? Allerede før juleferien begynte virologene å snakke om runde 3 i oppblomstring av pandemien. Hvorfor gikk ikke regjeringen ut og henstilte alle våre studenter om å avvente retur til studiested en stund? De kunne tatt 10 dager hjemmekarantene, sosialisert med familie og holdt oversiktlig smittesporing. I stedet venter regjeringen med bruk av kriseloven til siste øyeblikk, informerer lærested på lørdag og befolkning på søndag. Da har allerede studenter begitt seg ut på reise til studiested. Dette kunne vært planlagt allerede i slutten av desember. Folk kunne, hvis de rette virologene hadde blitt spurt, fått seg en lengre studieferie. Avventet retur til studiested og benyttet muligheten til å være med sine nære og kjære.

Samtidig som regjeringen innfører disse strenge tiltak slipper man ukontrollerte personer rett inn i landet. Disse avlegger en prøve ved ankomst og går deretter rett inn på offentlig kommunikasjon? Våre studenter, elever og ikke minst eldre og enslige blir isolert. Hvor er gangsynet?

Industri- og næringspartiet (INP) har siden innføring av kriseloven (også omtalt som koronaloven) vært skeptisk til at all makt skal styres av noen få. Siden loven ble stadfestet i Stortinget, så er det ikke lenger folket som har kontroll. Flertallet blir ikke hørt, alt styres og kontrolleres i korridorer og møterom av en mindretallsregjering. Utenfor kontroll av sittende storting, blir inngripende avgjørelser tatt. INP har valgt å la tvilen komme de ansvarlige til gode, men det er nå på tide at makten føres tilbake til Stortinget.

Stortinget utviste stort politisk samarbeid ved utbruddets start, og tok hurtige og gode avgjørelser. Den tiden må være over, da det er noen få som får avgjøre hva de fleste skal gjøre. Derfor oppfordrer vi i INP sittende storting til å nedlegge en terminering av dagens kriselov. Det er på tide med fornuft på Stortinget igjen, det utviser ikke sittende regjering.

Ta makten tilbake til stortinget, slik at vi igjen kan få fornuftige løsninger.