Gå til sidens hovedinnhold

Må vi bygge høyblokker for å rehabilitere Varden borettslag?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En kommentar til innlegget «Høyhus til glede og besvær» av Tone Myklevoll i Ap:

Innledningsvis kan sies at det er lite tillitsvekkende at valgte politikere i kommunen ikke lytter til sine fagfolk. For få dager siden kunne vi lese i Nordlys at fagfolket i kommunen sier nei og setter strek for høyblokkprosjektet i Varden borettslag. Innlegget er overraskende lesning for en beboer i Varden borettslag, å se de store ambisjoner og omsorg AP har for beboerne på Varden. Det synes som om AP har trykket prosjektet til sitt bryst og øyner en mulighet til at dette kan være en utvei av kommunens boligutfordringer.

For å gjøre en lang historie kort - i grove trekk: Borettslaget er gammelt og nedslitt, det trenger oppussing. For seks år siden startet prosjektet med at styret fikk fullmakt til å utforske muligheter for finansiering til rehabilitering, gjennom å selge tomt/bygge høyblokker på parkeringsplassen.

En representant fra kommunen var på et møte og sa da tydelig at det aldri har vært mening at det skulle komme høyblokker og bydel på Varden, da Varden ble bygget. Det var ikke tilfredsstillende infrastruktur til slik utbygning.

Som kjent har Statsforvalteren for Troms og Finnmark vært negativt innstilt til prosjektet, men har for få måneder siden strøket innsigelsene.

Det er besnærende at Ap nå finner infrastrukturen tilfredsstillende og skriver om utvikling av bydel/høyblokker. Tenkes det at Varden borettslag skal få ny bydel - og stå ansvarlig for enorme kostnader for en slik utbygging? Her får jammen vi beboere noe å tenke over.

Monsterblokkene i forslaget viser en fordobling av boenheter, 190 enheter (les: fam./barn). Her kan det fort bli svært mange mennesker på et lite areal. Prosjektet har lite fokus på bokvalitet, trivsel, også for mennesker som allerede bor her. Det skrives at det skal bli så fint.

Dette er et digert prosjekt, med mye som skal utredes og avklares, og veldig mange og lange prosesser på mange områder/tema.

Det ser ut som politikerne har mistet av syne at borettslaget trenger rehabilitering av nåværende lavhus, det var det som var utgangspunktet. Vi kan ikke vente på at luftslottet Soria Moria på Varden, med høyblokker og ny bydel, skal gå gjennom kverna, før det kan gjennomføres en rehabilitering av husene. Før da har de gått i oppløsning. Varden Borettslag er ikke ansvarlig for kommunens boligutfordringer.

Det er generalforsamlingen i Varden borettslag som skal ta den endelige beslutningen, om vi vil ha monsterblokker og en ny bydel i borettslaget vårt. Trenger vi det for å få rehabilitert husene våre?

Kommentarer til denne saken