Gå til sidens hovedinnhold

Må unngå lønnskarusell

Stig Tore Johnsen er ansatt blant annet for å få kommuneøkonomien på rett kjøl igjen. Det vil være et paradoks om nettopp hans inntreden skaper økt lønnspress internt.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tromsøs nytilsatte kommunedirektør, Stig Tore Johnsen, har signert lønnsavtalen med kommunen. Han får 1,5 million kroner, et beløp som er nesten 300.000 mer enn sin forgjenger. Det innebærer et betydelig lønnshopp med andre ord.

Johnsen kommer fra en lederstilling i privat sektor, hvor lederlønningene jevnt over er til dels mye høyere enn i det offentlige. Selv om han blir godt betalt som kommunedirektør, går han faktisk reelt sett ned i lønn når han starter 1. februar neste år.

Det er en velkjent problemstilling at rekruttering fra privat til offentlig sektor medfører at lønnsnivået stiger. Dette gjelder særlig lederstillinger. Skal man hente dyktige folk fra næringslivet til viktige posisjoner i det offentlige, er man nødt til å betale mer enn lønnsstigen tilsier.

Slik har det nok vært i dette tilfellet også. Forhandlingsutvalget til kommunen, som har bestått av ordfører Gunnar Wilhelmsen, varaordfører Marlene Berntsen Bråthen og kommunestyrerepresentant Morten Skandfer, hadde neppe noe annet valg enn å høyne lønnsnivået fra drøyt 1,2 millioner, som var årslønnen til forrige kommunedirektør.

Når kommunen gikk inn for Johnsen, visste man at det ville medføre et lønnshopp. Men forhandlingsutvalget mente han var den beste kandidaten, og de beste folkene må man betale for.

Likevel er det slik at dette er et uheldig signal i den forstand at toppsjefens lønn ofte legger premissene for hvilken betaling ledere i sjiktet under skal være berettiget. Det er et velkjent mønster at de best betalte drar lønnsnivået opp. I Tromsø kommunes tilfelle vil det være særdeles uklokt om dette mønsteret følges. Kommunen har store økonomiske utfordringer som vil bli ytterligere forverret av en eventuell lønnsgalopp.

Stig Tore Johnsen er ansatt blant annet for å få kommuneøkonomien på rett kjøl igjen. Det vil være et paradoks om nettopp hans inntreden skaper økt lønnspress internt.

Det kan godt være at Stig Tore Johnsen viser seg å være den administrative topplederen kommunen trenger. Han vil trolig ha en litt annen innfallsvinkel til hvordan kommunens utfordringer skal møtes, enn sine forgjengere. Det blir interessant å følge utviklingen under hans ledelse. At et såpass stort lønnshopp også skaper forventninger, er det ingen tvil om.

Kommentarer til denne saken