Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kritiserer regjeringens vaksinestrategi. Han er opptatt av at den ikke blir hugget i stein, men er fleksibel og tar utgangspunkt i den reelle smittesituasjonen.

Johansen sier til NRK at dagens vaksine-strategi ikke treffer godt nok, og at effekten blir større om man i første omgang målretter innsatsen til områdene med mest smitte.

Johansen målbærer ren, klokkeklar fornuft. Slik tar han også en lederrolle nasjonalt. Gjennom å fremme et klokt budskap regjeringen nå bør være lydhøre overfor.

Faktum er at Norge inntil videre ikke mottar nok vaksiner til å dekke behovet, og at Regjeringen ikke ønsker å gå utenom EUs innkjøpssystem. Om Norge har et slikt handlingsrom, bør man selvsagt benytte seg av det.

I mellomtiden er det naturlig at ulike hensyn veies opp mot hverandre når et begrenset antall vaksiner skal distribueres. Da må man også spisse diskusjonen om prioriteringer.

Det handler ikke om at liv i små kommuner er mindre verdt enn i byene. Det handler om at de eldre og mest utsatte har lavere risiko for smitte der befolkningen bor spredt.

Da blir spørsmålet hvilke tiltak man iverksetter for at Norge raskest mulig får Covid 19-pandemien under kontroll. Det vil ha mye å si for virksomheter og arbeidstakere over hele landet.

Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Å endre strategi betyr slett ikke å gi opp å ta kontroll over lokale utbrudd.

Det burde ikke være noen grunn til å la det gå prestisje i saken, slik regjeringen legger opp til. Det viktigste er å være pragmatiske på vegne av mennesker over hele landet. Det politiske ansvaret handler om å sørge for et vaksinasjonsprogram som er mest mulig effektivt.

Derfor må man være åpen for å justere innsatsen slik at man vaksinerer flest mulig, hurtigst mulig, der smitten er størst.

Daglig beveger svært mange nordmenn seg inn og ut av hovedstaden vår. Mange reiser med fly eller kollektivtransport, noe som øker risikoen for spredning av viruset. Det samme gjelder regionale byer som Trondheim, Bergen og Tromsø. Byene er knutepunkter for transport, knyttet til regionalt næringsliv og store offentlige institusjoner.

Hvis man hadde gjort en risiko og sårbarhetsanalyse ville man raskt sett at det er nettopp i de største byene risikoen er størst, og samfunnsberedskapen ville rent logisk bli satt opp derfra.

Det ser ut til å mangle i møtet med Covid-19. For å bruke en sammenlikning, man lager ikke sikring mot snøskred likt over hele landet. Man må operere ulikt i flatbygder på Østlandet og fjellområder i Nord-Norge. Det gjelder å manøvrere riktig der trusselen er størst.