Mens ordførere i Nord-Norge tviholder på sine utdaterte samarbeidsavtaler med Putins administratorer i ulike byer, er dette en gledelig nyorientering med ståsted i den norske grenseregionen.

Russlands overfall på på Ukraina 24. februar 2022 og sanksjonspolitikken gjør det nødvendig å utforske nye måter å samarbeide på.

Å vente på en normalitet i forholdet til Russland er formålsløst. Russland har brutt med Vesten. Det er ikke NATO som har kommet for nær den russiske grensen, men demokratiet.

Og fordi diktatoren i Kreml ser på demokratiet som en større trussel enn noe annet, kommer krigen til å fortsette, mens all indre opposisjon blir slått hardt ned på, med lange fengselsstraffer.

Derfor må støtten til det russisk sivilsamfunnet fremover rettes mot russere som lever i eksil. Massiv undertrykkelse har ført til at mange journalister, forskere og andre som ønsker en utvikling i retning av liberalt demokrati, har bosatt seg i andre land.

Noen få av disse har søkt nødhavn i Kirkenes få kilometer fra den russiske grensen, der de har fått jobb i en av landets viktigste redaksjoner - Barents Observer og redaktør Thomas Nilsen.

Der gjør journalistene den jobben de er forhindret fra å gjøre i Russland, nemlig drive fri og kritisk formidling av nyheter om Russland.

Barents Observer gjør fra sitt ståsted i Kirkenes et banebrytende arbeid med å trenge gjennom den russiske sensuren, med nyheter til russiske lesere.

Nå styrkes dette arbeidet med tettere kontakt med UiTs samfunnsvitenskapelige russlandsforskningsmiljø i Tromsø, gjennom fagseminarer og workshops.

Det er all grunn til å gi honnør til UiT og Barents Observer, som anstrenger seg for å holde fast ved ytringsfrihet og akademisk frihet i en krevende tid.

Det er positivt at ambisjonen er åpen dialog mot den norske allmennheten, som strekker seg ut over den daglige rapporteringen. Med arrangementer som tematiserer russisk samfunnsutvikling, ytringsfrihet, fri journalistikk og akademisk frihet i Russland og i landets forhold til nabostater.

Samarbeidet og den russiske eksilredaksjonen i Kirkenes er finansiert av blant andre Fritt Ord, Tinius Trust, Troms og Finnmark fylkeskommune og Utenriksdepartementet.

Det er en god investering der avkastningen ikke kan måles i kroner og øre, men i helt umistelige immaterielle verdier.