Lyngen kommune har i flere år praktisert å være "bank" for eiendomsinnvestor Ola Giæver.

Giæver har siden 2018 ikke gjort opp fors seg etter kjøpet av gamle sykehjemmet. Flertallet av politikerne i formannskapet er av den mening at det er helt ok å ikke kreve inn utestående beløp (ca 4,5 mill).

Giæver har i formannsskap sak 99/22 søkt om utsettelse på avdrag og renter for lånet. Formannskapet godkjenner utsettelse fram til neste formannskapsmøte mot en stemme. "Klippen" Eirik Larsen var den eneste som gikk imot de øvrige politikerne. Begrunnelsen var ganske enkelt: Lyngen kommune skal ikke være bank for investorer.

Dersom kommunestyret også velsigner en vidre utsettelse av nedbetalingen må budsjettet for 2023 salderes . Utfallet blir trolig å redusere dispisjonsfondet med ca, kr. 400 000. Det er denne summen rådmannen hadde lagt inn i 2023-budsjettet som delbetaling (renter/avdrag) for det utestående lånet.

Et annet moment som bør belyses: Hvor mye kommunal tid har denne saka kostet Lyngen Kommune, som en årlig gjenganger siden 2018. Et meget forsiktig anslag er minst 150 arbeidstimer (trolig det dobbelte). Dette ugjør ca, kr. 75.000 i rene lønnsutgifter til administrasjonen. Tidsbruken i det politiske systemet er ikke tatt med. Med andre ord: Noe å tenke på hva det politiske flertallet i vår kommune prioriterer.

For ordens skyld: Det kan kanskje være kjekt for befolkningen å vite hvilke politikere som ønsker å drive bankvirksomhet for investor Giæver, på bekostning av innbyggerne. Følgende medlemmer av formannskapet stemte for utsettelse: Nils Einar Samuelsen Krf, Sølvi Jensen Ap, Charlotte Christensen LTL (nå medlem av Høyre), Laila Anita Westby (Krf), Jan A Rydningen SP, Karina Mikkelsen (Sp).