Lyngen er alpefjell og lange fjorder. Lyngsalpan er et ikon og merkevare kjent langt utenfor Norges grenser.

Lyngen er Lyngenlam, Cinderella, Bivrost, Lyngshesten og Lyngenreker. Det er også landbruk, fiske og reindrift.

Lyngen er folkene som bor der, folkene som har bodd der, og de som gjerne skulle bodd der.

Lyngen kommune er fremoverlent. Det satses på lokalsamfunn, industri og turisme. Det er en kommune med et variert næringsliv og spenstige planer.

I Nord-Lenangen investeres det med jevne mellomrom i større fiskefartøy i hundemillioners-klassen.

Eide Handel selger hvert år tonnevis av prisbelønte lam fra Lyngen til Tromsøs befolkning.

I industribygda Furuflaten er det flere veldrevne bedrifter. En av disse er Cinderella Eco Solution, som produserer forbrenningstoaletter for verdensmarkedet. Fabrikksjef Frode Hansen kan i løpet av kort tid åpne en topp moderne fabrikk til 70 millioner kroner. Det skaper ikke flere arbeidsplasser, men sørger for at bedriften har et langvarig konkurransefortrinn gjennom digitalisering og robotisering.

I Nordlenangen skal reiselivsgründeren Reidun Helene Nilsen i Lyngen Experience utvide med inntil 200 sengeplasser etter en investering på 100 millioner kroner. Hit kommer turister fra hele verden for å gjøre naturbaserte aktiviteter i storslått natur. Bedriften vil etter utvidelsen ha 30 fast ansatte pluss sesongarbeidere. Det er mye i lille Lyngen.Det etter hvert så kjente Aurora Spirit Destillery, som kombinerer produksjon av alkoholprodukter og reiselivsvirksomhet, har allerede investert 30 millioner kroner i bygninger og produksjonsutstyr. Nå investerer destilleriet, med daglig leder Tor Petter W. Christensen i front, ytterligere millioner i utvidelse av visningssenteret. Turistene strømmer til, og produktene vinner anerkjente priser.

Felles for disse tre bedriftene er at de opplever en god støtte fra Lyngen kommune for å legge til rette for næringsaktivitet, både fra politikerne og administrasjonen. Dette bidrar til både å beholde eksisterende arbeidsplasser og skape nye.

Her kunne vi nevnt mange gründere og ildsjeler innen næringsliv, kultur og idrett. For dem er det mange av.

Samtidig har Lyngen kommune i snart ti år drevet frem «Lyngenløftet» som et eget stedsutviklingsprosjekt. Målet er å gjøre Lyngen mer attraktiv ved å forsterke bolyst og å øke antall besøkende. Lyngen kan bli det nye Lofoten, men vi skal være bedre forberedt.

Prestelvparken på Lyngseidet er oppgradert til en grønn lunge, mens Parkveien har fått et ansiktsløft. På en rekke steder er det lagt til rette for utfartsparkering. Særlig i Sørlenangsbotn har dette vært svært viktig. 15.000 fotturister besøker hvert år ikoniske Blåisvatnet. Elbilladere er på plass på Lyngseidet, og flere kommer etter hvert.

Et kunstnerisk utformet Lyngenskilt har fått en flott passering ved sjøfronten på Lyngseidet. Det har blitt et yndet fotoobjekt som gir gratis markedsføring av merkevaren Lyngen i sosiale medier.

Nylig åpnet første del av sherpatrappen «Lyngentrappa», som med sine foreløpig 956 trinn gir en fantastisk opplevelse kombinert med en god trimtur. Denne attraksjonen brukes i stor grad av Lyngens innbyggere, men vil også bli hyppig besøkt etter hvert som stadig flere turister oppdager attraksjonen. Neste år regner vi med over 30.000 passeringer på telleren. Dette er folkehelse og stedsutvikling i praksis.

Nå jobbes det med å finansiere en 300 meter lang havnepromenade på Lyngseidet. Den skal gjøre kommunesenteret mer attraktivt både for innbyggere og gjester, samt legge til rette for næringsaktivitet, kulturarrangementer og markedsplass. Dette får Lyngen til, men det trengs drahjelp utenfra.

Lyngen kommune rangeres svært høyt i UNICEF`s årlige kommuneanalyse. Målt på parameterne barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kultur, inntar kommunen en hyggelig 4.plass i nasjonal målestokk. Forebygging er svært viktig. Det virker, og gir resultater.

Hvorfor flytter likevel folk fra Lyngen, og ikke til?

Svaret er: Manglende infrastruktur.

Den 51 kilometer lange fylkesveien mellom Furuflaten og Oteren er i svært dårlig stand. Hver eneste meter av denne strekningen trenger fornyelse. Og Pollfjelltunellen roper etter en oppgradering som i det minste tilfredsstiller kravene til en trygg tunell.

Folk som bor og ferdes i Lyngen fortjener langt bedre enn dette, enten det er barn som skal på skole, en ansatt som skal på jobb eller det er varer som skal ut i verden.

Det samme gjelder fergeforbindelsen mellom Svensby og Breivikeidet, som betjenes av en gammel ferge i påvente av en elektrifisert ferge. En ferge som egentlig ikke er ønsket.

Lyngsværingene vil ha fast vegforbindelse på strekningen. Nordområdeveien, eller Ullsfjordforbindelsen som den tidligere het, vil åpne for muligheter som Lyngen ikke er i nærheten av i dag. Den vil knytte Lyngen nærmere Tromsø. Og Tromsø nærmere Lyngen. Og Alta 106 kilometer nærmere Tromsø. Det er en så åpenbar vinn-vinn situasjon at det er nesten ikke til å tro at denne forbindelsen ikke har fått prioritet.

Strømforsyningen til Lyngen leveres gjennom et nett som ikke har vært oppgradert på flere tiår. Ny industri, planlagte utbygginger og nye boligfelt krever mer strøm enn det som er tilgjengelig i Lyngen. Elektriske ferger legger beslag på kapasitet i strømnettet som lyngsværingene helst skulle sett ble benyttet til andre formål.

Lyngen er en liten kommune med 2.800 innbyggere og en kommune som har en sunn økonomi. Det er ikke Lyngen kommune, innbyggerne eller gründerne det skal stå på for å sikre Lyngens fremtid. Her har Frode, Reidun og Tor Petter og mange andre ildsjeler gjort mye av jobben allerede. Ved å utvikle gode bedrifter som sikrer arbeidsplasser, bosetting og skatteinntekter.

De virkelig store løftene, som bedre veier, fergefri forbindelse vestover og økt kapasitet i strømforsyningen, er det andre aktører som må stå for. Fylke og stat må komme på banen for å sikre fasiliteter som gjør at ungdommen ikke drømmer om andre steder å bo hver gang Pollfjelltunellen stenger eller fergen over Ullsfjorden er innstilt. Da hjelper det faktisk lite å lokke med gratis barnehageplasser.

I mellomtiden vil Lyngen gjøre mer av det kommunen allerede er god på. Å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo og besøke.