Det er ikke vanskelig å slutte seg til Karl Øivind Jordell sin analyse av svikten i rekrutteringa til lærerutdanninga, i Klassekampen 13.oktober 2022, spesielt til utdanninga for trinn 1-7 i grunnskolen. Men løsninga han foreslår, å lempe på opptakskravene, vil trolig ikke være særlig til hjelp.

Problemet er nok heller at utdanninga er blitt 5-årig. En ungdom som vurderer ulike utdanningsløp, vil kvie seg for å binde seg til ei utdanning som det tar 5 år å fullføre. Sykepleier kan du bli med ei 3-årig utdanning - og komme ut med langt mindre studielån, nokså lik lønn, være sikra arbeid etter endt utdanning og ha mange videreutdanningsmuligheter på mastergradsnivå.

Les også

Løpet er kjørt – det er ikke mulig å se noen løsning på lærermangelen

Men enda verre: Dersom du av ulike grunner skulle slutte lærerutdanninga etter 3 eller 4 år, så står du på bar bakke, fullstendig uten formell kompetanse. Prøver du å få jobb I skolen må du jobbe som midlertidig tilsatt, på samme vilkår som en som er hyra inn direkte etter fullført videregående! Slik dagens lærerutdanning fungerer, betyr 4 år av ei 5-årig universitetsutdanning ingenting. Slik kan det ikke fortsette!

Vårt råd er: Innfør snarest 3-årig BA i lærerutdanning, med påbygging med 2 år til 5-årig MA. Slik er det i sykepleierutdanninga og i de fleste høyere utdanningsløp. Innfør nye navn, for eksempel “Lærer 1” og “Lærer 2” der den 3-årig “Lærer 1” gir kompetanse til å undervise på trinn 1-7.

Lærerutdanninga var lenge ei 2-årig utdanning etter videregående, deretter blei den 3-årig, så 4-årig og i dag 5-årig. Omgjøringa av lærerutdanninga til ei 5 årig masterutdanning var da også flaggskipet da Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø slo seg sammen. Det skulle gi lærerutdanninga et faglig løft. Det viser seg nå å ikke være særlig suksessfullt, heller tvert imot. I samme tidsrom har sykepleierutdanninga vært 3-årig med ett- til toårige videreutdanningsløp/mastergrader.

Det å innføre et 3-årig løp vil kunne bygge på gode tradisjoner og en modell som har funka bra i mange år i sykepleierutdanninga og som helt sikkert vil øke rekrutteringa til læreryrket. Det vil i tillegg sikre langt bedre søkning til lærerutdanninga på mindre høgskoler og gjenetablere ei formålstjenlig arbeidsdeling mellom høgskole og universitet.