Gå til sidens hovedinnhold

Løs opp i krøllet

Fylkeskommunen bør følge UNN og selge Åsgårdmarka til Tromsø kommune.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det kan bli krøll med salget av Åsgårdmarka til Tromsø kommune. UNN har tilbudt tomta til kommunen for en reel markedspris på 453 millioner kroner og kommunen har takket ja. Planen er å bygge 455 nye boliger på tomta, for unge etablerere, og folk som ellers har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet.

Nå går fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (SP) ut i iTromsø og opplyser at fylkespolitikere ikke ble informert om at UNN hadde sendt over tilbudet til Tromsø kommune. Hun er overrasket. UNN eier 85 prosent av tomta, resten eier fylkeskommunen.

Balto mener at det forelå en enighet mellom eierne om at tomta skulle selges til høystbydende på det private markedet. Men at UNN snudde. Og klokt er det.

Det bør også fylkeskommunen gjøre når de tar stilling til saken til høsten. For Tromsø skriker etter en tredje boligsektor, og Åsgårdmarka er det åpenbare og riktige steget i den retningen.

Utbygging av offentlig regulerte boliger i Åsgårdmarka er en fremsynt og viktig satsing for Tromsø. Det er så dyrt i det private markedet at folk i arbeid med alminnelig lønn ikke kan kjøpe mer enn 18 prosent av boligene som tilbys.

Det er ikke noe billigere å leie heller. Samtidig oppstår slike situasjoner som den med uføre Tommy Andreassen (60) som Nordlys nylig skrev om. Han tjener for mye til å fortsette å bo i kommunal bolig. 359.232 kroner i året. Samtidig så tjener han åpenbart for lite til å kunne konkurrere om boligene på det private markedet.

Kommunal bolig kan han altså ikke fortsette å bo i, etter dagens regler. Der er det trolig mange i kø. Boligene er en knapphetsgode, og mange av dem er i elendig tilstand. Samtidig han kan heller ikke tvinges ut i hjemløshet. Den absurde konsekvensen kan til slutt bli at Tommy Andreassen blir plassert i en kommunal nødbolig.

Dermed blir denne byens Tommy-er kasteballer i et system der kommunale boliger er en knapphetsgode, og det private markedet ikke har noen mekanismer som kan hjelpe dem på vei inn i leiemarkedet.

Et tredje boligsektor kan organiseres på mange forskjellige måter, alt etter hvilke behov en by har. I Tromsø kan det tilby boliger som kan ligge mellom det kommersielle markedet og de kommunale sosiale boligene og kan inkludere både eie- og leieboliger.

Et slikt tilbud vil bety trygghet og forutsigbarhet, en inngangsport til boligmarkedet for familier i etableringsfasen og en god miks av beboere. For folk som tjener for mye for sosial bolig og for lite for det private markedet, kan de tilby en verdig overgang. I mange land er en slik sektor vanlig, men i Norge har vi ikke kommet så langt.

Tromsø kan bli en foregangsby med Åsgårdmarka-prosjektet. Det bør fylkespolitikerne applaudere og legge til rette for.

Kommentarer til denne saken