Et viktig demokratisk prinsipp er at man kan delta og stemme i lokaldemokratiet der man bor.

Gjennom sitt vedtak om at det bare gjelder de som har bodd tre år i Fastlands-Norge har regjeringen fjernet denne muligheten for de som er bosatt i Longyearbyen.

Miljøpartiet De Grønne i Troms og Finnmark krever at dette raskt må rettes opp.

Vedtaket som fratok nesten en tredjedel av innbyggerne stemmeretten og muligheten til å stille til valg til Longyearbyen lokalstyre kom sommeren 2022. Denne meldingen ble mottatt med skuffelse lokalt, og har gått ut over oppslutning om demokratiet ved at flere partier ikke lenger kan stille til valg.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-reglene-for-valg-til-longyearbyen-lokalstyre/id2919502/

Regelen i Norge er at utenlandske statsborgere etter en definert oppholdstid i landet har stemmerett i lokalvalg der de er bosatt. Dersom Longyearbyen er en del av Norge må botid i Longyearbyen anses som botid i Norge. Kravet om tidligere botid i Fastlands-Norge er ulogisk, og kan vanskelig forstås som

noe annet enn en negativ diskriminering.

Svalbardsamfunnet er spesielt ved at mennesker fra hele verden kan bo der. Tilknytning gjennom studier, foreldre eller jobb er viktigste kvalifikasjon. En del av de som bor der i dag vil ikke engang få mulighet til å bosette seg i andre deler av Norge, og har ingen mulighet til å opptjene seg botid for å få

stemmerett. Loven har tilbakevirkende kraft for 30 % av Longyearbyens innbyggere! Mennesker som enten var politisk aktive eller deltok i lokaldemokratiet via stemmerett ble avskiltet.

Samfunnet på Svalbard ble avskiltet!

Hva gjør det med identiteten til et lokalsamfunn når mennesker som kjenner forholdene inn og ut plutselig ikke skulle ha sagt noe?

MDG Troms og Finnmark ber regjeringspartiene gjøre om på den diskrimineringen som er gjort på Svalbard. For å sikre et godt demokratisk fundament for lokalstyrearbeidet i Longyearbyen må det vurderes å utsette valget slik at man kan få plass lister der også utenlandske statsborgere slipper til.