Vi får ikke nok logopeder i nord av å sende våre studenter til Oslo. Nå må det investeres i logopedutdanningen ved UiT.

Det ser ut til at UiT skal legge ned sin logopedutdanning, som er en toårig master. Nylig ble det vedtatt i fakultetsstyret ved Humaniora-, språk og lærerutdanning. Ballen er nå sendt videre til universitetsstyret som skal fatte endelig beslutning.

Styret vil behandle saken 24. november. Alt tyder på at denne viktige masterutdanningen da vil forsvinne fra Troms og Finnmark.

Det er en prekær mangel på logopeder i landsdelen. I Nord-Norge, og da særlig i distriktene er det stort behov for denne kompetansen. som kan hjelpe slagpasienter å gjøre seg forstått, eller bistå stammende barn.

UiT må derfor gjøre sitt ytterste for å opprettholde og videreutvikle denne viktige utdanninga.

De fleste begrunnelsene fra fakultetsstyret for at utdanninga skal legges ned er økonomiske. Utdanninga har mange søkere - 83 søkere på 20 plasser. Karaktersnittet blant studentene er høyt. De som utdannes får jobb på flekken; et forskerløp som kan styrke fagets kvalitet i fremtiden er også så smått i gang.

Men utdanningen er økonomisk brysom for UiT. Den vurderes å ikke være lønnsom. Vedtaket om nedleggelse av logopedstudiet blir i så måte et grelt eksempel på hvordan markedstenkningen legger føringer for utdanninger i Norge.

Kostnader for landsdelen hvis utdanninga legges ned, er det ingen som har tatt med i beregninga. Det må nevnes at fakultetet også fører til at utdanningen ikke følger forskriftsmessige krav om antall ansatte i såkalte førstestillinger.

Men ingen av logopedutdanningene i Norge oppfyller disse kravene. Det er kun i Tromsø man vurderer å legge ned.

Vi forventer mye av Tromsøs nordnorske universitet. Det skal produsere forskning i internasjonal toppklasse og sørge for likeverd mellom Nord-Norge og andre landsdeler.

Derfor forventer vi at UiT produserer den fagkompetansen som er viktig for menneskene som lever her. Det er derfor UiT ble etablert i utgangspunktet, og det regionale oppdraget er slett ikke avlyst.

Universitetets egne kandidatundersøkelser viser hvor viktig UiT er for kompetansebygging i landsdelen. De legene, lærerne og logopedene vi utdanner her blir i stor grad i landsdelen.

Vi kommer ikke til å få flere logopeder i Nord-Norge av å sende våre studenter til Oslo. Det sier seg selv.

Det er ingen skam å snu, og styrke logopedutdanningen i Tromsø.