På styremøte i Finnmarkseiendommen (Fefo) i oktober 2020, vedtok Sametingets styrerepresentanter, med styreleders dobbeltstemme, å gi sin tilslutning til Finnmarkskommisjonen sin konklusjon om at det er befolkningen i Karasjok kommune som har en kollektiv eiendomsrett og bruksrett til Fefo sine eiendommer i Karasjok kommune. Med dette vedtaket ga Fefo-styret Finnmarkseiendommen sin eiendomsrett til utmarka i Karasjok kommune til noen andre.

På tross av dette behandlet Fefo-styret, på det påfølgende møtet i desember 2020, saker som dreide seg om å overdra eiendomsrett til deler av «Karasjokeiendommen» til enkeltpersoner og/eller grupper av personer, samt saker som dreide seg om å tildele særskilte bruksrettigheter til enkeltpersoner og/eller grupper av personer, på den samme eiendommen

Dette forteller om logisk svikt i Fefo-styret. Altså: Først vedtar styret at Fefo ikke eier dette området. Dernest oppfører styret seg i det påfølgende styremøtet som om Fefo eier dette området allikevel. Jeg tror at enhver forstår at Fefo-styret ikke har noe med å blande seg opp i hva som skal skje med eller på et område som det samme styret har vedtatt at andre eier.

Dersom jeg hadde bodd i Karasjok kommune, hadde jeg syntes at det er frekt av Fefo-styret å blande seg opp i hva som skal skje med eller på en eiendom som jeg er medeier i.