Den siste tiden har flere fra LO reagert på at Høyre har løftet frem de gode resultatene som så langt er oppnådd gjennom Nye Veier AS. Anne Birgit Nilsen fra LO Stat i Troms og Finnmark mener blant annet at Høyre trikser med tall. Det er selvsagt skivebom.

Høyre driver ikke beregninger av veiprosjekter og besparelser på partikontoret, men støtter oss selvsagt på Samferdselsdepartementet. For Høyre handler dette ganske enkelt om å bruke de virkemidlene som er tilgjengelig for å få bygget mest mulig vei, raskest mulig. Erfaringene våre så langt er at oppløsning av veimonopolet i Norge har utfordret etablerte måter å planlegge, og bygge vei på. Veiselskapet Nye Veier sørger for at vi får bygget mer motorvei raskere, billigere og mer helhetlig enn før. Takket være nytekning har Nye Veier AS sørget for at vi får mer motorvei igjen for hver brukte skattekrone. Det er bra for trafikksikkerheten, velferden vår og næringslivet.

I Troms og Finnmark får vi eksempelvis ny riksvei gjennom Kvænangsfjellet med Nye Veier AS. Måten de driver frem prosjektet har medført at vi ikke må dele det opp i to deler som opprinnelig planlagt i NTP, men at hele prosjektet blir gjennomført. Det betyr at vi kommer raskere i mål med økt fremkommelighet, kortere reisetid og tryggere veier. Det er nå et høyt tempo i veiutbyggingen i Norge og i Nord-Norge sammenlignet med før regjeringsskiftet i 2013. Det er først og fremst fordi Høyre og de borgerlige partiene har valgt å satse på veiutbygging, men også fordi veiene bygges raskere enn før. Vi tenker annerledes og vi evner å være innovative. Det ser ikke helt ut til å være så viktig for fagbevegelsen og venstresiden, når man synes å være mest opptatt av hvem som bygger - enn det faktiske resultatet.

Fire LO-forbund foreslår nå å evaluere og legge ned Nye Veier AS. Det mener Høyre vil føre til mindre veibygging, eventuelt at det vil føre til dyrere veibygging, som betyr at skattebetalere og bilister må betale mer. Det er Høyre mot.

Det er tydelig at nedlegging av Nye Veier er en veldig viktig sak for LO å få gjennomslag for i Arbeiderpartiet. Nå er det på tide at Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet svarer på om AP åpner for å legge ned Nye Veier. Det er ingen hemmelighet at AP var mot opprettelsen av selskapet. Nå er det på tide å ta i bruk fjellvettregel nummer 8 – Vend i tide, det er ingen skam å snu Myrseth.