I Klassekampen 30. april skrev Hallvard Birkeland fra Bergen at de store byenes 1. mai-markeringer manglet paroler om den overhengende klima-, natur- og miljøkrisa. Birkeland nevnte både Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø som byer som hadde glemt denne saken 1. mai, bare Trondheim hadde noe som han såvidt regnet som en klimaparole.

Vel, i Tromsø hadde LO som en av hovedparolene "Bygg Nord-Norgebanen NÅ", og vi er mange som mener dette er Nord-Norges viktigste klima-, natur- og miljøtiltak.

Utgangspunktet vårt er at godstrafikken til og fra Nord-Norge bare øker og øker, forbruksvarer nordover, fisk og andre eksportvarer sørover. Uten en jernbane på langs av hele Norge vil godstrafikken på vei øke så mye at flerfelts motorvei og nye traseer vil tvinge seg fram på hovedveiene E6, E8 og E10.

Slike veier raserer mye mer natur enn en enkeltsporet stam-jernbane som delvis vil kunne gå i tunnel og delvis kunne bygges på betong-pillarer. En elektrisk drevet jernbane vil også være miljøvennlig hva gjelder CO2-utslipp og medfører ikke natur-forurensing fra møtet mellom bildekk og asfalt. Også trafikksikkerheten blir bedre med en Nord-Norgebane fordi det vil bli færre møteulykker mellom trailere og personbiler.

Så er det også slik at Norge gjennom EU/EØS vil møte økende krav til at vår godstransport skal være miljøvennlig, og det kan derfor innebære stagnasjon for Nord-Norge hva gjelder arbeidsplasser og bosetting, dersom vi ikke får en Nord-Norgebane.

Selvsagt er det negative miljøpåvirkninger i byggingen av en Nord-Norgebane både med natur-rasering og materialbruk, men totalregnskapet er nokså opplagt svært positivt sett over en 50-100 års periode.

LO i Tromsø har altså prioritert klima og miljø i årets 1. mai-markering. I 1. mai-toget så det ut til å være flest bak kravet om stans i krigen i Ukraina, men etter det var seksjonen med krav om Nord-Norgebanen den største. Det viser det sterke engasjementet som er for dette i Tromsø, så det var derfor skuffende at hovedtaleren, fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap), ikke nevnte Nord-Norgebanen med et ord i sin tale.