Hvert år markeres likelønnsdagen. Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,5 prosent av det menn gjør. I år er likelønnsdagen 15. november. Likelønnsdagen er altså en symboldag på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

En sykepleier jobber med mennesker i alle livsfaser og skal gi omsorgsfull behandling og pleie i en arbeidshverdag der tidspresset og belastningen er selve fienden. Professor i sykepleie Kari Martinsen har sagt følgende: «Omsorg er i seg selv et langsomt fenomen og kroppene våre er langsomme - våre kropper er ikke skrudd sammen til effektivitet».

Pandemien har vist oss hvor viktig sykepleiere og helsepersonell er for å holde samfunnet i gang. Vi innehar kompetanse som betegnes som samfunnskritiske yrker. Likevel er lønna så lav at yrket lekker livsnødvendig kompetanse som en sil.

Likelønnsproblematikken i Norge har flere utfordringer. Vi har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsmarked og kvinner innehar lavtlønnede jobber sammenliknet med menn. I yrker som krever høyskoleutdanning er kvinnedominerte yrker lavere lønnet enn der flest menn jobber. Kvinner er også overrepresenterte i deltidsstillinger og midlertidige stillinger. Dette er også et likelønnsproblem. Hvordan kan vi som lever i verdens beste land fortsatt forholde oss til en lønnspolitikk som driver med en systematisk verdsettelsesdiskriminering?

Verdsettelsesdiskriminering kan forklares med at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om utdanning, ansvar og erfaring er den samme. Vi ser også at menn som jobber i kvinnedominerte yrker utsettes for samme verdsettelsesdiskriminering.

En nyutdannet sykepleier med bachelor har en begynnerlønn i kommunen på 423 500 kroner. I følge NITO har en ingeniør med bachelor i privat, kommune og stat en gjennomsnittlig startlønn på 534 000 kroner.

Mange medlemmer opplever en urettferdighet når lønnsforskjellen mellom omsorgsyrker og mer tekniske yrker som ingeniør og IT blir uforholdsmessig stor. Skal vi akseptere at ansatte med like lang utdanning og erfaring innad i samme kommune skal ha en lønnsforskjell på 100 000 kroner eller mer? Vi mener nei, og derfor er likelønnsdagen viktig å markere.

Sykepleieren er en mangelvare og kommuner og helseforetak overbyr hverandre for å få hjulene til å gå rundt. Ansatte må jobbe dobbelvakter, trippelvakter, overtid og flere helger på rad. Realiteten som alle bør ta innover seg er at 1 av 5 sykepleiere slutter i jobben før det er gått ti år. I tillegg mangler vi 7000 sykepleiere. Alarmklokkene burde ringe. Derfor håper vi at likelønnsdagen i fremtiden blir en dag vi ikke vil ha behov for å markere. Lønna må opp og belastningen ned!