Statsministeren gjentok onsdag at det ikke er aktuelt å tvinge de som ikke ønsker å la seg vaksinere mot covid-19 til likevel å gjøre det.

Samtidig fortsetter presset på helsevesenet å øke, i stor grad fordi behandlingen av uvaksinerte som blir syke med covid-19 krever store ressurser.

Dette gjør at pasienter som venter på annen livsviktig behandling som hjerte- og kreftkirurgi må vike plass i behandlingskøen.

Et fåtall kan ikke vaksineres av medisinske årsaker. De fleste som avstår har imidlertid ikke slike tungtveiende grunner. Mange ønsker rett og slett ikke vaksinens innhold inn i kroppen eller tror mer på ulike konspirasjonsteorier enn på informasjonen fra myndigheter og forskningsmiljøer. Irrasjonelle vurderinger truer slik hele samfunnet.

Media meldte torsdag om «prekær mannskapsmangel» i Trondheim kommune. Intensivsykepleiere ved UNN fikk fredag melding om at de får én dag kortere juleferie på grunn av mange koronapasienter.

Er det bare begynnelsen vi ser?

Det er på tide at regjeringen sier noe om hvordan prioriteringen blir dersom presset på sykehusene i vinter blir så stort som enkelte frykter.

Jeg mener at myndighetene tydelig bør signalisere at dersom sykehusene tvinges til å velge hvordan kapasiteten skal utnyttes etter 1. februar neste år, må uvaksinerte voksne som blir syke av covid-19 påregne en plass bakerst i behandlingskøen.

De som «melder seg ut» kan ikke forvente å beholde de samme rettighetene til sykehusbehandling som oss andre når de av uakseptable årsaker velger å bryte «samfunnskontrakten».