Gå til sidens hovedinnhold

Lihkku beivviin - gratulerer med dagen!

Nå har Tromsø venter lenge nok på Samisk hus i byen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Samenes nasjonaldag markeres lørdag over hele landet. Det er en kraftfull markering av det samiske som en integrert del av det nordnorske - og norske - fellesskapet. Det skjer innenfor en ramme av økende stolthet over den samiske identiteten.

Situasjonen for det samiske språket kan være en pekepinn. Samisk språk har lenge vært under press, ikke minst de små språkgruppene, men det finnes gledelige lyspunkter. For eksempel viser tall fra Utdanningsdirektoratet at det igjen er en økning i antall elever i den norske grunnskolen som får opplæring i samisk. Til sammen dreier det seg om 2522 elever i inneværende skoleår, det er faktisk det høyeste antallet siden 2008.

Det er ingen tvil om at unge og markante samiske artister og kulturutøvere her spiller en viktig rolle som veivisere, i tillegg til den generelle, økte bevisstgjøringen vi ser blant nye generasjoner samer.

Samtidig ser vi en endring i bosettingsmønsteret blant samer, der stadig flere nå bor i byer. Det kommer forhåpentligvis også til å prege utformingen av politikk på Sametinget de neste årene.

Synliggjøringen av det samiske i nordnorsk hverdagsliv er gledelig, og vi ser tegn på at det møter mindre motstand enn tidligere. Vi har fått skilting på samisk på offentlige bygg, og mange flere samiske kommunenavn i landsdelen, også utenfor de tradisjonelle kjerneområdene. Dette kan være et varsel om en gradvis forskyvning i retning av anerkjennelse og inkludering av samisk identitet som fellesverdi.

Likevel må det skje mer. I den nordnorske og samiske hovedstaden Tromsø er det for eksempel grunn til å etterlyse fremdrift i arbeidet med Samisk Hus. Et samlingspunkt er høyst etterlengtet, men altfor lenge har det blitt med den gode intensjonen. Her bør fylket, kommunen og Sametinget nå sette seg ned og finne en løsning, gjerne sammen med nasjonale myndigheter.

Dessverre finnes det fremdeles tilfeller av hets og trakassering mot samer. Det er et samfunnsansvar å ta dette på alvor. Her finne det ikke noe enkelt svar. Men vi tror mange av tiltakene for å motvirke det må starte i skoleverket og i læreplanene. Det trengs mer kunnskap, om samisk kultur og historie, ikke minst om de smertelige fornorskingsprosessene.

Kommentarer til denne saken