En omorganisering av omsorgsmodellen i svangerskap-fødsel og barselomsorg vil langt på vei løse utfordringene vi har med å tilby god og individuelt retta omsorg til ALLE kvinner før, under og etter fødsel. Det er ikke myndighetene villig til å se på. Helseforetaksmodellen må skrotes. Den hellige kua. Her ligger grunnlaget for pengesluket og dermed behovet for å senke standarden til et nivå som går ut over kvinners og barns helse.

Det eneste eksklusive med ABC er nettopp at det tilbys for få. Tilbudet skulle vært oppjustert for mange år siden. Vi som jobber med dette, har sagt det til det kjedsommelige – vi skriver innlegg og legger ved forskning. Ingen gidder å sjekke kildene, bare maler videre på at det er kun de «ressurssterke» som får tilbudet.

Jeg er så drit lei!

Les også

Seg selv nok

37.639 ekte mennesker skrev under på å beholde ABC enheten når vi først hørte om at den ble vurdert stengt for et års tid siden. Det er bittelitt mer enn en eksklusiv del av Oslos rike og fødeklare befolkning. Det var kvinner og menn fra HELE Norge som var kloke nok til å forstå at om dette rives ned så er det mer enn bare et signal om at hele fødselsomsorgen i vårt ganske land ikke er viktig nok for de som bestemmer. Det er den nasjonale begravelsen til den mest anerkjente, trygge og faglige omsorgsmodellen for svangerskap-, fødsel- og barselomsorg verden har pr idag vi er vitne til.

Ingen tar på alvor det jordmødre og en hel verden av fagfolk innenfor området viser gjennom forskning de siste 30 åra; at individuelt tilpassa omsorg med kontinuitet av samme omsorgsperson gir mindre komplikasjoner og dermed friskere mødre og barn. I tillegg får familiene den starten på livet som gjør at de aller fleste er selvdrevne fra dag 1 og kan bidra for fullt i samfunnet når tiden er inne, etter permisjon.

Ingen gidder å sette seg inn i disse talla – i hvert fall ikke en redaktør kan det se ut som. Her handler det bare om å slenge ut fordommer og satse på mest mulig klikk ved splitt og hersk metoden.

Det refereres stadig til at det er så få kvinner pr år som benytter seg av ABC. Ingen er tydeligvis interessert i å høre hvorfor det er sånn og hva kvinner andre steder i landet ønsker seg hvis de hadde hatt et valg. Har redaktøren gjort litt research blant kvinner i nord? Du bare antar at de ønsker ABC nedleggelsen velkommen fordi de da blir mer prioritert? Klarer du ikke å se at dette er et symptom på HOLDNINGEN blant de som bestemmer? Sannsynligvis kunnskapsløshet også. Men det er to sider av samme sak. Der holdningen er at fødselsomsorgen ikke er viktig, der nedprioriteres også kunnskap.

ABC legges ned fordi kvinnehelse ikke er viktig nok til å satses på. I hele landet. Det hjelper ikke en dritt for resten av Norges familier at ABC legges ned. Tvert imot. Det skader Norges kvinner og familier. Signaleffekten er stor, og jeg blir overhodet ikke overraska når alle de andre «eksklusive» avdelingene også legges ned. Det være seg Storken, Fødeloftet, Sonjatun, fødestua i Alta osv osv. Det er ikke langt fra eksklusivt å føde på Helgeland heller. Så den stenges nok snart. Og i Kristiansund ble det så eksklusivt at den fødeavdelingen ER allerede stengt.

Så da skal stadig flere kvinner, i solidaritet med alle andre kvinner, og med helseministerens velsignelse og forsikringer og hvor trygt og flott det er, reise i timevis til en fødeavdeling som heller ikke har tid til dem. Fordi det er for få jordmødre og fødselsleger der. Mon tro hvorfor? Journalene blir ikke lest, kvinner blir ikke spurt. Fordi fødselsomsorgen blir nedprioritert, omsorgen fjernes og hjelpen reduseres til det minimale. Vi vil jo ikke at noen skal dø, så et visst nivå er det – sånn at noen fremdeles kan hevde at vi er «verdens tryggeste land å få barn i»

Unger fødes – i stadig mindre antall. Kvinner og menn sliter psykisk. Stadig yngre mennesker har psykiske utfordringer. Jordmødre og leger orker ikke mer. Og helseministeren klør seg i hue…