Leirbakken og E8: Det vil være en «voksen» beslutning å gå tilbake på valget av vestre trasè

LEIRBAKKEN: Ved eventuell utbygging av E8 etter vestre trasè i Ramfjord vil de ansvarlige lokale politikere og entreprenører få et tungt ansvar dersom utbyggingen medfører ras, tap av materielle verdier, og i verste fall tap av menneskeliv, skriver Rolf Richardsen.

LEIRBAKKEN: Ved eventuell utbygging av E8 etter vestre trasè i Ramfjord vil de ansvarlige lokale politikere og entreprenører få et tungt ansvar dersom utbyggingen medfører ras, tap av materielle verdier, og i verste fall tap av menneskeliv, skriver Rolf Richardsen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Leire er en skummel, uberegnelig og farlig masse som det finnes store mengder av i de nordiske landene. Katastrofen i Gjerdrum er det siste i en lang rekke leirras som har rammet norske samfunn i nyere tid, og lokalt husker vi rasene på Lyngseidet og ved Bergneset.

Også den beskjedne hendelsen med brua på RV91 mot Breivikeidet er frisk i minnet, og vi blir minnet om den hver gang vi kjører til/fra Breivikeidet og Sjursnes.

Uten å ha noen faglig kompetanse om leire har jeg fått med meg at det er tre hovedårsaker til at et leirras oppstår. En av årsakene er dumping av tunge masser på leirgrunn, slik det skjedde før raset på Lyngseidet. En annen årsak er punktering av et tett «lokk» over kvikkleire, og en tredje årsak er at saltet som binder leiren blir vasket bort ved mye nedbør, når grunnvannet stiger, og når bekker / elver øker vannmengden og trenger inn i leiren. Fageksperter på leire kan sikkert oppgi flere årsaker til leirras.

Både lokalt i Tromsø, hos Statens Vegvesen, Nye Veier AS og hos Samferdselsdepartementet bør katastrofen i Gjerdrum være en alvorlig «vekker» for de som planlegger ny trasè for E8 i Ramfjord. Lokalkjente i Ramfjord har alltid advart mot mye leire på vestsiden av fjorden, og det er selvsagt ikke uten grunn at området nedenfor Asko Nord/Minken heter Leirbakken.

For vestre trasè av E8 i Ramfjord argumenteres det med at det skal utføres tiltak for å sikre området mot leirras. Også i Gjerdrum var det utført tiltak for å unngå leirras, uten at dette tydeligvis har vært tilstrekkelig. Det spekuleres nå på hva som var årsaken til raset i Gjerdrum, og både den lokale bekken, mye nedfør, og vekten av det oppførte boligområdet nevnes som mulige årsaker. Uansett årsak så har katastrofen i Gjerdrum kostet 10 menneskeliv, ufattelig mye lidelse og sorg, og enorme personlige og økonomiske tap for private og for samfunnet ellers.

Motivet for å velge vestre trasè for E8 i Ramfjord er et regnestykke som angivelig viser at vestre trasè er noe rimeligere enn østre trasè. Dette er imidlertid et regnestykke som mange mener er mangelfullt, fordi flere elementer angivelig ikke er tatt med i kostnadene for vestre trasè. Det kan også virke som det er gått politisk prestisje i saken, ettersom lokale politikere på venstresiden hele tiden har arbeidet for vestre trasè, mens høyresiden ønsker østre trasè.

I arbeidet med å finne årsaken til katastrofen i Gjerdrum hentes det nå frem en stor mengde dokumenter som skal dokumentere hvilke grunnundersøkelser som ble foretatt før utbyggingen av rasområdet ble startet, og hvilke tiltak som ble utført av utbygger og kommunen for å unngå leirras. Området hadde faregrad 5 – høyeste faregrad – etter grunnundersøkelsene.

Når årsaken til katastrofen i Gjerdrum er funnet vil kanskje noen bli tildelt ansvaret for katastrofen, og det er selvsagt et ansvar ingen ønsker å få. Det vil være en svært tung belastning den / de ansvarlige må bære med seg resten av sitt liv.

Ved eventuell utbygging av E8 etter vestre trasè i Ramfjord vil de ansvarlige lokale politikere og entreprenører få et tungt ansvar dersom utbyggingen medfører ras, tap av materielle verdier, og i verste fall tap av menneskeliv.

Området i Ramfjord er til orientering gitt faregrad 4 – nest høyeste faregrad. Det er åpenbart at alle vil gjøre hva man kan for å forhindre ras, men det hadde de også gjort i Gjerdrum. Med tanke på den risikoen som ligger i utbygging av E8 langs vestre trasè i Ramfjord vil det være en «voksen» beslutning dersom ordfører Gunnar Wilhelmsen og de styrende politikerne i Tromsø går tilbake på valget av vestre trasè, og i stedet gir sin tilslutning til østre trasè. I historiebøkene vil de da i fremtiden få ros for å ha tatt rasfaren i Ramfjord på alvor, og unngått en mulig raskatastrofe der.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken