Mandag kveld rykket politiet ut til Prostneset og Havneterminalen i Tromsø sentrum. Klokka var rundt 21.30 og flere ungdommer på 13–14 år var samlet.

Det var en del bråk og fyll i området, og en 14-åring var så overstadig beruset at hun måtte sendes til UNN med ambulanse.

– Jeg ville ikke latt mine unger vært i Tromsø sentrum og Havneterminalen seint på kvelden, sa operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til Nordlys.

Politioverbetjent Kenneth Helberg har vært sentral i Tromsø-politiets forebyggende arbeid med unge i flere år. Han oppfordrer foresatte om å søke hjelp. Samtidig peker han på at det er flere etater som kan hjelpe, og at disse også må være enda mer aktive overfor foreldre som trenger hjelp. Mange foreldre forsøker hardt, men opplever å komme til kort, ifølge Helberg.

Helberg understreker også hvor viktig det er at foresatte setter grenser sammen. - Foresatte må snakke med hverandre, og sette grenser sammen. Om en gjeng på fire alle har forskjellige innetider, «meldeplikt» og ulike steder som er «lov» å dra til, blir det vanskelig. Gruppepress blant ungdom skal man ikke kimse av, sier Helberg til Nordlys.

Et annet, interessant poeng fra Helberg handler om hvordan vi voksne oppfører oss. Han peker på at voksne bidrar til å legitimere rusbruk blant unge, og sikter særlig til festdager nå på våren som 1. mai og 17. mai.

Fra tida før pandemien husker vi hvordan stadig flere champagnefrokoster bidro til å fylle Storgata med fyll på Norges store festdag. Det er ingen tvil om at vi voksne har et ansvar som forbilder for ungdommen. Ikke minst har vi voksne et ansvar for å gjøre Tromsø sentrum til en trygg arena.

Så er neste spørsmål om Tromsø sentrum er en god arena for unge uten oppsyn fra voksne, og i så fall hvor sent på kvelden det er greit å oppholde seg i sentrum.

Ungdommer som henger på Havneterminalen, Jekta og andre steder på kveldstid illustrer også en annen utfordring for Tromsø. For har vi egentlig gode, trygge møteplasser for unge som faller utenfor de mer organiserte idretts- og kulturmiljøene?

For eksempel er det en god del unge som møtes for å skate eller bare henge sammen, aktiviteter som i utgangspunktet er sunne og positive. Hvor mye gjør vi for dem?

Debatten om de unge bør primært handle om hvordan vi kan legge til rette for ulik aktivitet for ulike ungdommer. Mindre pekefinger overfor unge og foresatte skader heller ikke. Ungdommen nå til dags er langt bedre enn mange skal ha det til, og alt var ikke nødvendigvis bedre før.