Pressens faglige utvalg bør legges ned, godt eksemplifisert ved utvalgets behandling av Giske-saken.

De som til enhver tid sitter i PFU representerer kort sagt de medier som angripes. Hva gjelder Giske-saken spesielt, dreier den seg om kampanjejournalistikk (av verste sort) - der flere år gamle udokumenterte påstander (påståtte hendelser) ukritisk brukes av nevnte medier (i dette tilfeller især Schibsted-avisene) for å få fjernet en politiker fra sine verv. Ganske uhørt.

Det faktum at utvalgets medlemmer fordømmer den "anmeldte" journalistikken i til dels sterke ordlag, forhindret ikke at de anklagede mediene ble "frifunnet". Hvorvidt en slik underlig konklusjon representerer en ny standard for norsk presse (og PFU), vet jeg ikke. PFU har i lang tid (årevis) slitt med voldsomme habilitetsproblemer, og det finnes i dag neppe gode argumenter for å videreføre utvalgets "arbeid".

For øvrig er det bare å legge til at Giske-saken er en skamplett for store deler av norsk presse.