Rundt 40 politikere har gått på en skattesmell i forrige stortingsperiode (2017-2021). Disse har nå fått krav fra Skatteetaten om å betale mer skatt. I to tilfeller er kravet på mer enn én million kroner, ifølge VG.

Så langt vet offentligheten lite om hvem som har fått skattekrav, hvor mye den enkelte er nødt til å betale og hvordan våre øverste folkevalgte forholder seg til kravet de har mottatt. Det fortjener folket å få vite.

Vi vet at SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fra Tromsø er én av dem som har fått krav fra Skatteetaten. I en pressemelding understreker Fylkesnes på ny at han vil betale, men han vil ikke oppgi hvor mye kravet er på. Han poengterer samtidig at «Stortinget har gitt feil veiledning til sine representanter over mange år.»

En annen som nå står fram på eget initiativ, er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Hun var stortingsrepresentant i forrige periode, og har mottatt et krav på rundt 50.000 kroner. Det akter hun å betale.

Mehl har selv oppsøkt offentligheten for å fortelle om sin sak. – Jeg ønsker å være åpen og har ingenting å skjule. Det er viktig for meg, med den rollen jeg har, at folk har tillit til at jeg er åpen. I denne saken, som mange er opptatt av, så er det viktig, sier justisministeren til VG.

Justisministeren kommer mediene i forkjøpet. I stedet for å bli drevet fra skanse til skanse, tar hun selv regien. Dermed har hun på effektivt vis parkert saken i offentligheten. I tillegg til at det er kommunikasjonsstrategisk sjakktrekk, bygger statsråden tillit ved å legge kortene på bordet.

De andre politikerne, rundt 40 i tallet, bør følge Mehls eksempel. La oss få vite hvem som har betalt for lite skatt og hvor mye det er snakk om. Det er tilgivelse å få for alle som er åpne og vil gjøre opp for seg.

Tilgivelsen bør være der, fordi det er mye som tilsier at politikerne har handlet i god tro - med utgangspunkt i den veiledningen de har fått fra Stortingets administrasjon. Men kortene må på bordet nå, hvis tilliten til politikerne og Stortinget som institusjon skal kunne gjenopprettes.

Det er ingen tvil om tilliten til nasjonalforsamlingen og rikspolitikerne er særdeles tynnslitt etter de mange avsløringene, knyttet til pendlerboliger og reiseregninger, de siste årene.

Det er politikerne selv som må jobbe for å gjenopprette tilliten. Det gjør de ved å legge kortene på bordet, slik Emilie Enger Mehl har gjort. Når det gjelder Torgeir Knag Fylkesnes har vi fått vite det meste, men vi savner å vite hvor stort omfanget er.