Utnevnelsen av Sergej Lavrov som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø ga mening i 2011, etter delelinjeavtalen i Barentshavet. Det gjorde slutt på en lang grensetvist mellom to naboland. Bak lå en intensjon fra daværende rektor Jarle Aarbakke som både var god og riktig i et helt annet politisk klima.

Men i dag fremstår det som en provokasjon, og en sak som truer med å bringe UiT i dyp forlegenhet og verst av alt; det er en ankerkjennelse som kan bli misbrukt av det russiske propagandamaskineriet etterhvert som det russiske lederskapet isoleres mer og mer.

Før Russland invaderte Ukraina sa den russiske utenriksministeren at ukrainerne ikke har noen som helst rett til suverenitet.

Smak deretter på ordet “æresdoktor ved UiT”, neste gang du ser TV-bilder av den død og fordervelse han og Putin har utløst i Europa.

Fordømmelsen er entydig over hele verden. Lavrov og de russiske lederne er krigsforbrytere som påfører Ukraina ufattelige kostnader, menneskelig og materielt. Ifølge internasjonal lovgivning kan det også utløse et personlig straffeansvar.

I en slik situasjon er det helt utenkelig at Lavrov skal være æresdoktor ved Universitetet i Tromsø. Det bringer stor skam over den aller viktigste nasjonale institusjon i Nord-Norge.

Nå sier UiT-ledelsen at saken skal diskuteres på et styremøte den 17.mars. Det er en lang betenkningstid som UiT ikke trenger.

Nå må UiT markere hvor vi i Tromsø og Nord-Norge står. Lavrov må fratas sitt doktorat umiddelbart. Det er det minste man kan gjøre i solidaritet med Ukrainas befolkning, som blør for å redde seg selv fra despotene i Moskva.

Putins endelige mål er ikke Ukraina, men å bekjempe det liberale demokratiet overalt der det finnes. Verdenssamfunnet må derfor stå tydelig opp mot barbariet. Tromsøs rolle er liten, men vi må bidra der vi kan.

Universitetene i Norge representerer menneskerettigheter, ytringsfrihet og tankefrihet. Sergei Lavrov har mange trodd for godt om. Vi vet nå at han representerer det motsatte.

Dette er ingen kattepine for rektor Dag Rune Olsen, slik han selv omtaler det. Det er tvert imot veldig enkelt, det krever tydelig lederskap, og det kan ikke vente til den 17. mars.