Nordlys' leder 25.januar viser at avisens redaktør ønsker å beskytte regionens helsetilbud. Det er naturlig og viktig. I debattens hete står vi i hvert vårt sympatihjørne i bokseringen. Se oss, hør oss! Og når man på toppen sammenligner fødsel og respiratorplasser er det synonymt med et helsesystem i krise. Nordlys-redaktøren så en mulighet og tok den.

Jeg forstår at mennesker i nord føler seg glemt av både media og politikere. Jeg lærte nylig at hele 7000 mennesker i Alta demonstrerte for sitt fødetilbud før stortingsvalget i 2017. Hvorfor har vi sørpå ikke hørt mer om dette? Det betyr at Alta startet vårt felles opprør for en bedre fødsel- og barselomsorg i nyere tid. Hvordan kan hovedstadsmiljøer støtte dere i Nord når vi ikke vet hva som skjer?

Helten ingen i sør har hørt om

Stortingsrepresentant (Pasientfokus) Irene Ojala uttalte «hvis kvinner i Alta kan sendes langt, hvorfor skal ikke andre kvinner lide samme skjebne?» Det er et godt spørsmål. Skal vi leve og bo i vårt lange land så må visse elementer på plass. Arbeid, infrastruktur og helse- og omsorgstjenester. Ojala påpekte at «det som skjer av ugunstige løsninger i nord, kan fort bli en realitet i sør,» og sier «jeg synes ABC tilbudet er godt. Det burde alle kvinner i landet ha hatt. Det hadde vært samfunnsøkonomisk lønnsomt.» Hun gjør en god jobb, denne kvinnen, for både nord og sør. Hun representerer mennesker.

Samfunnsøkonomi

Depresjon er landets dyreste sykdom. Basert på estimater fra en omfattende Britisk studie og 55 000 fødsler, koster ubehandlet perinatal depresjon rundt åtte milliarder norske kroner hvert år. Changetech AS har utviklet en kalkulator som estimerer kostander for geografiske områder i Norge. Det er rundt 200 fødsler i Alta per år. Ifølge statistikken vil 32 av kvinnene utvikle en fødselsdepresjon. Dersom vi klarer å forebygge åtte av depresjonene vil Alta kommune spare 7 660 478 norske kroner, hvert år. To millioner av kostnadene er knyttet til mødrene, mens resten er helseutgifter er knyttet til barna, vår neste generasjon. Kostnadene inkluderer tapte arbeidsinntekter og tapt livskvalitet.

Økonomi er viktig, og likt som med klima så må vi tenke langsiktig. Våre folkevalgte må kunne klare å se lengre enn sin egen politiske nesetipp - finnes der en samfunnsøkonom som kan godkjenne de siste tre tiårs forvaltninger av vårt helsebudsjett? Tiden er kommet for at vi retter et kritisk søkelys på systemet og ikke hverandre. New Public Management, som etter over 30 års forskning viser seg å være lite lønnsomt for stat og mennesker. En modell som har gjort helse til business, samt økt kostnadene til administrasjon og ledelse eksepsjonelt.

Suverene Norge

Norge er ett av verdens rikeste land per innbygger. Vi har med andre ord utmerkede forutsetninger til å gi nordmenn gode levekår. Mens resten av verden ser på vårt system som «optimalt» så er sannheten at vi har gravd oss ned i en behandlings- og repareringskultur. Vi har kjørt oss ned i en ond spiral, lik som en fødselsdepresjon, der vi ikke har råd til å gi mennesker omsorg og helsefremmende hjelp. Kun betale for det mest kritiske når skaden eller behovet først har oppstått. Det er en dyr affære.

Psykiske utfordringer er den vanligste komplikasjonen som oppstår som følge av graviditet og fødsel i Norge. Vi hviler på gode permisjonsordninger og andre velferdsordninger. Staten betaler for din fødselspermisjon, for sykemelding til deg og din partner dersom du blir fødselsdeprimert, for sykemelding etter fødselspermisjon, for partners sykemelding etter din permisjon og sykemelding etter permisjon og for pårørendes sykemeldinger. Den største summen går til barnets helsebehov som følge av en oppvekst med syk forelder / foreldre. Forebygging og tidlig intervensjon er nærmest ikke-eksisterende, det kommer an på hvor i landet du bor. Og slik holder vi på, fra vugge til vugge, reparerer og behandler – uavhengig av regjering.

Hva er et menneske verdt?

Splitt og hersk er et politisk prinsipp som går ut på å gjøre sine motstandere innbyrdes uenige, det øker sjansen for å overvinne dem enkeltvis. Hvis vi praktiserer denne teknikken, taper alle. Vi trenger en debatt om hvilke verdier Norge, ett av verdens rikeste land, skal ha. For menneskene som lever nå, uavhengig av sted, kjønn, alder og bakgrunn. Nå kjemper alle naturligvis for sitt og sine. Det er en overlevelsesmekanisme.

Forebygging begynner før fødsel

God folkehelse begynner i magen og det som skjer i magen kan følge oss livet ut. Nedleggelse av ABC-enheten betyr i praksis at vi nekter kvinner i Oslo å verne om sin mentale helse i en sårbar tid. Om kvinner skal kun kjenne på psykiske utfordringer én gang i livet, er sjansen stor for at det skjer i nettopp denne perioden. ABC-enheten hadde en forebyggende effekt. Kvinner og familier dro med sine nyfødte og følte seg sterke og stolte. En kraft de trengte etter fødsel når jordmor eller helsesykepleier ikke var der, grunnet mangel på ressurser i storbyen. Pengene vi sparer på å reinstallere omsorg i helse og omsorg, kan gå til rehabilitering og respiratorplasser i alle fylker, slik de bør. Takk til alle i nord, vi hører dere. Dette er landets Alta-opprør, vi kjemper for det samme.

La oss stå samlet i kampen mot systemer som produserer menneskefiendtlige løsninger– for vår fremtid, barna og familier. En god start på livet, for vår felles folkehelse – livet ut.