Vi nærmer oss igjen det som blir en litt annerledes nasjonaldag. La oss benytte anledningen til å reflektere over hvorfor vi feirer 17. mai, hvor mang en festtale vil handle om vår frihet og vår selvstendighet.

Vårt samfunn hviler på våre mange institusjoner, som alle har som mål å sørge for at innbyggerne kan leve livene sine fritt og trygt. Institusjonene våre; stortinget, lokaldemokratiet, domstolene, skolene, helse, politi, presse, og mange andre, er grunnmuren i samfunnet vårt, og er bygget som et sikkerhetsnett rundt innbyggerne våre.

I et historisk perspektiv er mange av institusjonene våre fortsatt nye og under utvikling. Vi ser at de begår feil og arbeidsmetoder og avgjørelser er gjenstand for debatt og kritikk. Noen ganger oppleves institusjonene våre som kalde og byråkratiske, som ikke evner å se enkeltmennesket.

Heldigvis, vil jeg si, er politiet også en institusjon som er utsatt for debatt og kritikk. Den siste tiden har vi sett kritikk av måten vi i politiet utfører undersøkelser av personer som er mistenkt for besittelse av narkotika. Vi har også opplevd kritikk av vår rolle når barnevernet ber om hjelp med utagerende barn på institusjoner. Pressen har dokumentert at det mangler en nasjonal oversikt over hvor ofte politiet blir tilkalt i slike saker, og det mangler forskning på hva det gjør med barn og unge som opplever at politiet dukker opp.

I politiet arbeides det med utredninger og kartlegginger av det vi er kritisert for, og jeg ser ikke bort ifra at det vil endre måten politiet håndterer nevnte saker på. Kritikk av politiet har ført til endringer tidligere, og det vil gjøre det i framtiden også. Utøvelse av ytringsfriheten er et essensielt virkemiddel i samfunnet vårt. Den former og utvikler institusjonene våre videre.

Men det er i kjølvannet av den legitime kritikken vi ser angrepene mot samfunnet vårt i 2021. De som ønsker å slå sprekker i bærebjelkene våre. Du har sett dem selv; skjult bak falske navn og profiler på sosiale medier. Der er de som med viten og vilje provosere unge, bankende hjerter, og det er de som forsøker å stilne motstandere med hatefulle kommentarer, eller knyttede never og stein. Motivasjonen kan være forskjellig, og det er ikke alltid den er uskyldig. Vi vet at det står krefter på sidelinjen, som ønsker å splitte oss og så tvil om våre demokratiske verdier og vårt felles prosjekt.

Vi skal være oppmerksom på disse kreftene under årets stortings- og sametingsvalg. En undersøkelse gjort av KS i 2019 viser at 43% av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler og at halvparten har vurdert å gi seg i politikken etter dette. Vi i politiet forsøker å ta grep for at ingen skal torpedere den demokratiske debatten – enten den skjer over nett eller på gata. Gjennom tilstedeværelse og dialog, skal politiet bidra til forebygging av hatefulle ytringer og trusler som rammer politikere og andre samfunnsdebattanter. Vi skal bidra til at valgkamp og politiske arrangementer kan avvikles trygt, og at ingen skal måtte tåle å skremmes fra å delta i vårt demokratiske system.

Den beste beskyttelse mot manipulerende krefter på utsiden, er kritisk tenking i egen leir. Ytringsfrihet og kritisk debatt i og om vårt eget samfunn og våre institusjoner, bidrar til å gjøre oss bedre, ikke dårligere.

Snart skal vi pynte oss og snart skal vi vifte med flagg.

17. mai er en viktig dag, for landet vårt er verd å feire.

Samfunnet vårt er ikke perfekt, men det er verd å beskytte.

Fortsett med å være kritisk, men vær samtidig en forsvarer av det vi holder så kjært.

God 17. mai!