Umiskjennelig duft av nystekt lammelår sprer seg i norske hjem i påsken. Vi vil påstå at lammekjøttet er ekstra godt fordi lammelårene i Nord-Norge har gått på beite under midnattssola. Det har vi nemlig god grunn til å være stolte av. Nordnorsk landbruk har nemlig de vanskeligste arealmessige og klimatiske forholdene å drive landbruk i. Det krever derfor ekstra vilje for å opprettholde og styrke landbruket i nord.

MDG går til valg på å redusere kjøttforbruket i Norge av hensyn til helse, miljø og dyrevelferd. Livskvalitet framfor økt forbruk – heter det i partiprogrammet. Jonas Gahr Støre befestet forrige helg at MDGs politikk utelater dem fra regjeringssamarbeid med de rød-grønne, fordi partiets forslag til tiltak stanser produksjon heller enn å drive fram grønn omstilling og utvikling i nærings- og arbeidsliv. All politikk som innebærer at næring legges ned heller enn omstilles, og at arbeidsplasser forsvinner, bør bekymre Nord-Norge. Det er gjennom offentlig utredning pekt på at den største utfordringen den nordligste regionen står i er den nedadgående befolkningsutviklingen.

Nordnorsk lammelår, biff og steik er viktig for regionen. – Det er viktig å sikre grunnlaget for et robust nordnorsk landbruk i framtida. Trygg mat og trygge arbeidsplasser henger sammen. Arbeiderpartiet ser jordbruket som en bærebjelke for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Jordbrukets samfunnsoppdrag er å produsere nok, naturlig og trygg mat på norske naturressurser som skal gi arbeid, god ernæring og helse. Vi ønsker et familiejordbruk i hele landet med økt innovasjon som en motkraft til klimafiendtlig matimport og utslipp fra transport.

I 2017 vedtok Stortinget offensive mål for størst mulig selvforsyningsgrad og jordbruk i hele Norge. Det stilles samtidig krav til reduksjon av klimagass i landbruksnæringen. For 12 år siden hadde vi 1.551 gårder i Troms og Finnmark. Tallet for i 2020 viser en nedgang til 1.125 bruk. Er det mulig å oppnå mål om selvforsyning samtidig som det stilles krav til klimagassreduksjon? Vi mener ja, og vi ønsker å utøve politikk med fokus på tilrettelegging for best mulige rammevilkår for bønder, ikke på å lære forbrukere å spise mindre kjøtt.

Arbeiderpartiet ser mulighetene i fremtidsrettede investeringer og fornyelse av norsk jordbruk uten at det behøver å føre til ubalanse. Vi vil eksempelvis forbedre dyrevelferden, ruste opp mindre og mellomstore melkebruk for kombinert melke- og kjøttproduksjon, og sørge for bedre ivaretakelse av grovfôr. Landbruksnæringen jobber nå målrettet med klimakalkulator og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Ny teknologi på håndtering av husdyrgjødsel er allerede tatt i bruk i flere kommuner i Troms og Finnmark. Bønder er opptatt av best mulig arealutnyttelse og grovfôrproduksjon.

Det er denne bærekraftige utviklingen vi ønsker å støtte opp om. Det er denne utviklingen som vil bidra til bevaring og opprettelse av nye arbeidsplasser, motvirke fraflytting fra distrikter, øke livskvalitet og ikke minst sørge for et saftig lammelår på påskeaften!

God påske!