Kan 16-åringer ta egne valg eller ikke? spør Masvik om i et innlegg 10. desember. Svaret er at så klart kan ungdom det. 16-åringer tar mange store valg og bærer på mye ansvar allerede i dag. Det er på tide å utvide demokratiet til at også 16- og 17-åringer får stemme ved valg.

Når du blir 15 år kan du bestemme selv hvilke organisasjoner du vil være med i. Mange unge engasjerer seg i for eksempel AUF, FpU eller Natur og Ungdom. Når du fyller 16 år har du nådd den helserettslige myndighetsalderen. Eller mer forståelig sagt, hos legen og på sykehuset bestemmer du selv hva som skal skje med kroppen din, ikke foreldrene dine. I tillegg tar man valget om hvilken utdanning man skal ta.

Masvik bør lytte til ungdommene selv før han påtar seg oppgaven å tale deres sak i spørsmålet om karakterbasert opptak. Å få gå på nærskolen sin er et krav fra mange unge. Elevorganisasjonen ønsker modellen vi nå har i Troms og Finnmark, og Ungdommens Fylkesråd er fornøyd.

Hvert år tar flere tusen 15-16 åringer et valg som vil påvirke resten av ens liv. Det minste vi kan gjøre i en tid som ellers er full av usikkerhet er å gi ungdom den tryggheten de ber om. De aller færreste føler seg klar for å dra hjemmefra når de begynner på videregående. Det er de og mange flere unge vi hører på når vi har lagd skolestrukturen i Troms og Finnmark. Derfor lytter vi til dem, og sier nei til karakterbasert opptak, slik at elevene har rett til å gå på skolen som er nærmest der de bor.

Ungdom nå til dags går i demonstrasjonstog mot rasisme, streiker for klima og har stort oppmøte på Kvinnedagen 8. mars. Unge krever å bli hørt, og få forme fremtida si. I AUF står vi unge på krava våre, og blir tatt på alvor i Arbeiderpartiet når vi kommer med våre politiske krav.

I prøvevalg med 16-årig stemmerett stemte ungdom på 16 og 17 år nesten helt likt de over 18 år, med unntak av at i 2015 gjorde Høyre det svært dårlig blandt 16-17 åringene. Kanskje ville de hatt flere stemmer fra unge hvis de hadde lytta mer til unge.

I dag er ungdom underrepresentert i folkevalgte organer. I kommunene som har hatt prøveprosjektet kom det inn flere personer under 26 år. Spesielt i Nord-Norge som sliter med fraflytting trenger vi unge stemmer inn i kommunestyrer. Hvis ungdom får være med å bestemme hvordan samfunnet skal se ut er det mer sannsynlig at de vil føle seg hjemme.

Ironien i det hele er at Masviks sitering av sosialdemokraten George Orwell «Sure we could let them choose, but what is they choose wrong?» fremstår først og fremst som Høyre og Masviks redsel for at ungdom kommer til å stemme noe annet enn Høyre.

Om 16-17 åringer får stemmerett kan de bestemme selv om de syns AP eller Høyre har det beste svaret på hvordan skolene våre skal være. Den rettigheten vil ikke Masvik og Høyre gi ungdom.

Ikke bare kan ungdom ta egne valg, de vil også ta egne valg! Ungdom vet beste selv hvordan det er å være ungdom.