La Tana bru stå!

Gamle Tana bru ble gjenoppbygget etter krigen på samme sted, basert på mye av de samme materialer og basert på originaltegningene. Foto: Fra Godtfred Karlsens fotosamling

Gamle Tana bru ble gjenoppbygget etter krigen på samme sted, basert på mye av de samme materialer og basert på originaltegningene. Foto: Fra Godtfred Karlsens fotosamling

Av

Det er unødvendig provoserende å rive gamle Tana bru i strid med faglige råd.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Veinettet i Øst-Finnmark har tidligere i høst fått et løft med åpningen av en ny bru som binder sammen E 6 over Tanaelva. Samtidig har Statens Vegvesens beslutning om å rive den gamle broen skapt strid.

Det er flere grunner til det. Gamle Tana bru er ikke lokalhistorie, men del av en større nasjonal fortelling. Den representerer flere viktige faser av norsk og nord-norsk historie. Bruen var opprinnelig en del av Norges lengste riksvei mellom Oslo og Kirkenes, planlagt på 1920-tallet og sluttført i krigsårene 1941 -1944.

Som kjent sprengte de tyske okkupantene brua i november 1944 for å stoppe den røde armé. Den tyske tilbaketrekking mot Lyngen ble gjennomført med den brente jords taktikk, og 60 000 finnmarkinger ble flyktninger under denne operasjonen.

Da Stortinget vedtok sitt første statsbudsjett etter frigjøringen i mai 1945, ble det vedtatt gjenoppbygging av brua. På grunnlag av de gamle tegningene og faktisk også mye av materialene fra den første, ble Tana bru gjenåpnet den 12.august 1948 på nøyaktig samme sted.

Gamle Tana bru er altså både et veihistorisk minne, et krigsminne og et etterkrigsminne. Dessverre vurderte Riksantikvaren aldri dette før Statens Vegvesen la fram sin reguleringsplan for ny bru i 2012. En slik mangelfull utredning av det mange i nord betrakter som et symbolsterkt minne om nazismens herjinger på Nordkalotten, er ikke tillitvekkende.

Det er også provoserende for alle i Finnmark som vet hva krigen kostet av lidelser, og hvor generasjoner etterpå har kjent på konsekvensene.

Det er en viktig oppgave for fellesskapet å kartlegge og ta vare på vitnesbyrd etter nazistenes okkupasjon av Norge. Derfor må nasjonale vernemyndigheter nå gripe inn og stanse den omstridte rivningen.

Gamle Tana bru er et monument over norsk historie i Finnmark og i Nord-Norge. Det handler om respekt for nasjonal kulturarv som må sikres for fremtiden.

Verdien av å lytte til lokalsamfunnet er dessuten et sentralt poeng, i en tid der mange kjenner på en økende avstand til makt og beslutninger.

Politikerne i Tana kommunestyre har behandlet saken flere ganger. I alle tilfellene har de enstemmig bedt Statens Vegvesen om alternative løsninger for å nyttiggjøre seg Gamle Tana bru.

Vi minner om konklusjonen fra Vegdirektørens eget fagorgan, Norsk Vegmuseum: Gamle Tana bru må bevares for nåværende og fremtidige generasjoner. Bedre kan det ikke sies. Det er et faglig råd som gir Riksantikvaren sjansen til å rette opp sin egen feil.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken