Gå til sidens hovedinnhold

La oss diskutere innholdet i meldinga og hvordan vi best kan skape vekst og utvikling i nord.

Artikkelen er over 1 år gammel

Lanseringen av Nordområdemeldingen har engasjert. Innholdet som beskrives på de nesten 200 sider er av flere beskrevet både som god, viktig og i andre positive vendinger. Andre har gitt den en mer kjølig mottakelse.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV i Troms karakteriserer innholdet som svada, tror jeg få ble overrasket (i NRK Finnmark 28.11.). Regner med at han kjenner meldingen og kan begrunne hva som er svada hvis han blir utfordret. Hvilke forhold det er som skiller denne meldingen i form fra andre stortingsmeldinger er jeg også usikker på. Det er karakteristikker av de som deltok, stedet, omgivelsene, effektene og gjennomføringen han har sterke meninger om. At det ikke er innholdet i meldingen kritikerne tar tak i opplever jeg som en annerkjennelse av meldingen innhold, og de som står bak den.

Fylkesnes mente at det hele var pinlig. «Men så ble det en tv-sending hvor man hentet inn forskjellige folk fra Finnmark, som nærmest var instruert til å bejuble forslaget til ny nordområdemelding» (!). De som Fylkesnes henviser til og mente var «beordret» til å bejuble meldingen var representanter for ungdommene som hadde gitt innspill til meldingen (ungdomspanelet), representanter for Sametinget, samt representanter for ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet. Å påstå at noen av dem lar seg instruere til å bejuble noe de er mot er både ufortjent og respektløst.

Etter lanseringen på strømme-TV, var det i tillegg en markering i UiTs lokaler på campus Alta. Her deltok representant for næringslivet, samt studenter som har valgt å flytte nordover for å studere, i tillegg til ledelsen ved UiT, campus Alta.

Utfordringer i mulighetens region

De nordligste fylkene blir omtalt som mulighetenes region. Regionen er rik på ressurser, samtidig er det store utfordringer knyttet til en stadig eldre befolkning og ungdom som flytter, kombinert med lav tilflytning flere steder. Uten den ønskede arbeidskraften vil ikke de mulighetene vi alle ser bli realisert av lokale bedrifter og av oss som bor her.

Som nordlending (fra Nordland) og etter mange år i Oslo blir jeg ofte utfordret på hvorfor jeg valgte å flytte nordover og til Finnmark. Dette er et spørsmål som jeg ikke tror de som flytter andre veien så ofte får. I debatter og i ulike andre sammenhenger får vi stadig bekreftet at de som bor andre steder, ikke ser de positive forholdene naturen, kulturen og levesettet her i nord representerer. Det som derfor burde vært i felles interesse å diskutere, er derfor hvordan skape attraktive steder og arbeidsplasser og hvordan vi best skal kunne formidle det til andre.

Steder og regioner konkurrer hele tiden. Vi konkurrer om arbeidstakere, bedriftsetableringer, studenter, turister og andre interesser som vi ønsker å tiltrekke oss. Aktørene velger de regionene som de finner mest attraktive. Å snakke ned et hvert forsøk på å løfte en slik diskusjon blir bare feil og tjener ingen.

Utfordringene i reiselivet

Reiseliv har et internasjonalt marked der ressurspotensialet er stort, spesielt i nord. Mange forventer at reiselivet vil gi nye arbeidsplasser i hele regionen og dermed være en viktig forutsetning for at folk skal leve og bo i nord. Å vise frem hva en av de viktigste og raskest voksende næringene i regionen kan tilby, forstår jeg heller at man kan kritisere. Jeg tror derfor mange opplevde det som en anerkjennelse når en av de mange og innovative reiselivsbedriftene som er etablert i regionen ble valg som arena for lanseringen av Nordområdemeldingen. At vi alle er preget av det vi føler som en tilnærmet unntakstilstand på grunn av den situasjonen koronaviruset har satt oss i, tvang oss alle til å tenke nytt når vi fikk vite at departementet ville så langt nordover for å finne et passende sted for lanseringen. En av de hardest rammede næringene i epidemien er reiselivet, der hverdagene preges av avbestillinger og manglende bookinger. Jeg er derfor helt sikker på at de som til daglig arbeider i reiselivet og kjemper for å overleve, er takknemlig for at næringen blir vist en spesiell oppmerksomhet.

Kunnskap er et annet forhold som går igjen flere steder i meldingen. Som ansatt ved UiT Norges Arktiske universitet, campus Alta, vet jeg det er mange her som sette pris på den synlige rollen UiT også fikk under lanseringen. Verdiene i nord skapes i møte mellom mennesker, og mellom mennesker og mer naturgitte ressurser. Uten kompetent arbeidskraft vil vi miste kontrollen over verdiskapning i egen region. Det kan ingen være tjent med. Heller ikke SV og Torgeir Knag Fylkesnes – reinskinn, skinnhua eller ikke.

Kommentarer til denne saken