La fornuften seire - Rute 4 må bestå!

Vi ønsker at hurtigbåttilbudet skal bestå slik den gjør i dag, men foreslår som et minstekrav at ruten beholdes i sin helhet i prøveperioden til helårsferga, skriver artikkelforfatterne.

Vi ønsker at hurtigbåttilbudet skal bestå slik den gjør i dag, men foreslår som et minstekrav at ruten beholdes i sin helhet i prøveperioden til helårsferga, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rute 4 ble foreslått kuttet av fylkesrådet på bekostning av helårsferge Botnhamn – Brensholmen tidligere i høst. Etter massive protester fra passasjerer, er forslaget nå justert til at ruten skal kuttes med en avgang i uken, onsdags ettermiddag fra Tromsø.

La det være klart allerede nå at dette innlegget ikke er en protest mot helårsferge, men et argument for å beholde rute 4 i sin helhet.

Hurtigbåtforbindelsen til Tromsø har vært viktig for innbyggerne på Lenvikhalvøya i alle år. Forbindelsen har vært stabil og vi har stolt på at båten går i de aller fleste typer vær. Sjelden har denne ruta vært innstilt. I lang tid var ruta Troms fylkes best bevarte hemmelighet, men gjetordene om rutens stabilitet spredte seg etter de første nybåtene, de såkalt «isoporbåtene», hyppig var innstilt og folk stod fast i Tromsø, selv i frisk bris. Med tiden så fylket at denne måtte løftes frem, dog noe forsiktig. Passasjergrunnlaget ble enda bedre etter at flere kunne ta denne i bruk og komme seg helt til Finnsnes etter å ha gått i land på Tennskjær eller Lysnes. I forbindelse med helger og ferier, kunne båt til Finnsnes-Harstad være full og mange opplevde å stå igjen på kaia i Tromsø. Her ble folk som skulle til Finnsnes oppfordret til å ta rute 4 for å avlaste. Vi ser at dette har vært en god funksjon, men oppfattelsen av ruten som en «parallell» eller avlastningsbåt er ikke helt riktig dersom en sitter med oppfattelsen av at det er rutas primære funksjon.

Rute 4 legger til kai i Tromsø kl. 09.00 på morgenen de dagene den går. Fra Tennskjær vil dette si en reisetid på under en time! Dette tillater pendling til arbeid i byen, deltakelse på studier, seminarer og lignende. Vi har eksempler på folk som tar buss fra Finnsnes for å få tatt nettopp denne båten, for å kunne vært i byen på jobb så tidlig som mulig.

Dens viktigste funksjon er kanskje transport av folk som skal til og fra UNN; timer hos spesialisthelsetjeneste og røntgen, osv. Den er en særdeles viktig transportåre i denne sammenheng. Å kunne gå av båten i sentrum, rett på buss til UNN og så i retur samme dag. Mange av disse er eldre og en kjøretur i egen bil, vil være krevende. For ikke å snakke om problemer med parkeringsmuligheter ved UNN om alle herfra skulle komme i egen bil. Hvor er miljøhensynet da?

På Lenvikhalvøya har vi et variert næringsliv. Flere av disse bruker Rute 4 aktivt. Stella Polaris er en av verdens ledende produsenter av kaldtvannsreker, og leverer kokte, pillede og fryste reker til aktører innen dagligvare, storhusholdning og industri over hele verden. Stella Polaris har sitt produksjonsanlegg og hovedkontor i Kårvikhamn, ei bygd i den sjømatrike Senjaregionen i Troms. Deres salgs- og logistikkavdeling er lokalisert i Kystens Hus i Tromsø. Ansatte reiser ukentlig mellom disse to lokasjonene, samt at ruten blir hyppig brukt ved kundebesøk og revisjoner.

Stiftelsen Fagprøvesenteret i Rossfjord er en annen aktør som bruker Rute 4 regelmessig. Stiftelsens formål er å legge til rette for og gjennomføre opplæring, tilrettelegge og arrangere fagprøver innen elektrofag, samt administrere en opplæringsring for elverksfagene. Lærlingene og bedriftene kommer fra hele Norge, ikke bare Troms. Lærlingene kommer på ukesopphold i Rossfjord, veldig ofte med fly til Tromsø og båt til Tennskjær. En effektiv og hensiktsmessig reiserute. Stiftelsen driver også utstrakt kurs- og annen opplæringsvirksomhet i naturlig tilknytning til disse fagområdene. De har de siste åra hatt en økende aktivitet innen tilrettelegging/gjennomføring av kurs for voksne arbeidstakere innen energibransjen. Her snakker vi en nasjonal aktør!

For hovedparten av befolkningen på Lenvikhalvøya vil ikke helårsferga være et alternativ til hurtigbåten. Fra Rossfjordstraumen til Botnhamn er det over 7 mil. Så skal man over med en forholdsvis dyr ferge, før en må kjøre videre. Til nå har dette vært ei sommerrute som til tider har vært innstilt grunnet været. Hvordan vil dette slå ut høst- og vinterstid? Det vil udiskutabelt være et langt billigere og raskere alternativ for en fra Rossfjord å kjøre selv til Tromsø, enn å ta turen om Botnhamn. Det samme vil gjelde de som bor på andre siden av Lenvikhalvøya, som Kårvikhamn og Bjorelvnes.

Foreløpig er det heller ikke lagt frem tall på hvor stor, eller små, besparelsene blir med å legge ned den foreslåtte avgangen. Det er svært betenkelig. Når en samtidig leser på enkelte profiler på Facebook at folk i Nord-Troms maner til at det må jobbes for et bedre rutetilbud den veien om avgangen legges ned her, er det jo heller ikke lengre et spørsmål om besparelser slik vi ser det. Blir dette egentlig en kamp mellom Midt- og Nord-Troms? Svært uheldig. Heller kan vi snakke om tapte inntekter når avgangen kuttes med den sannsynlige effekten at passasjertallet på avgangen om morgenen, vil gå ned.

Ideen om helårsferge har vokst i mange år, i takt med voksende turisme og økt interesse for øya Senja og Nord-Norge generelt. Det er helt klart i reiselivets interesse at denne ferga nå kommer på plass. I den situasjonen som hele verden er inne i nå, er reiselivet satt mange år tilbake. Når næringen er på fote igjen og folk begynner å røre på seg slik tendensene har vært, er høyst usikkert, selv med vaksine på vei. Spørsmålet er om også prosjektet med helårsferge skulle være utsatt inntil trafikken begynner å ta seg opp. Alternativt kan prøveperioden komme til å ende med liten suksess og en varig etablering uteblir. Det vil være synd.

Vi ønsker at hurtigbåttilbudet skal bestå slik den gjør i dag, men foreslår som et minstekrav at ruten beholdes i sin helhet i prøveperioden til helårsferga.

Lenvikhalvøya Lokalutvalg: Martin Ness, Linda Mari Ødegård, Wenche Jakobsen, Hugo Wahlberg, Aurora Nilsen
Grendeutvalget for Kårvik skolekrets: Stig-Arne Fjellstad
Rossfjord grendeutvalg: Odd Jarle Olsen
Trollvik og Leiknes grendeutvalg: Tommy Sarnes

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken