Stortingsrepresentanten Geir Adelsten Iversen (Senterpartiet Finnmark) stilte 20 d.s. Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen (H) følgende spørsmål:

Hvordan har minister Ingebrigtsen tenkt seg at Nord-norske sjarker – som fratas 21 518 tonn skal komme seg til området vest av Irland for å hente «byttefisken» som EU skal innvilge Norge?

Ingebrigtsens brev av 25 d.s. – i stedet for å svare på Iversens spørsmål – bekreftet at de data som han bygget på var korrekte og at regjeringen igjen lar nordnorske kystfiskere bli en salderingspost for i all hovedsak vestnorsk havfiskeflåte.

Mens den nordnorske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU. I bytte skal Norge få fiske etter kolmule, lange, brosme og noen andre fiskeslag vest av Irland Hvor mye av dette er «papirfisk» får vi først rede på når året er omme. Altså selv om Storbritannia går ut av EU skal EU fiskeflåten få fiske den samme mengde som da Storbritannia var medlem av EU. Og det selv om den britiske andelen av EU- torskekvoten utgjør 50 %.

Har Norge virkelig tenkt å la britene etter Brexit, få fortsette sitt fiske i Barentshavet, må statsråden komme opp med oppimot 15.000 tonn ekstra (!)

De som fisken tas fra er nordnorske kystfiskere og de som får kvotebyttet EU-fisk er havfiskeflåten hovedsakelig på Vestlandet. Dette synes statsråden er ok. Det er altså ok for regjeringen å ta millioninntekter fra nordnorske fiskere og gi dette til havfiskeflåten i vest. De som blir ranet får ingen ting i bytte. Det er altså intet bytte!

Dette må stoppes! Jeg foreslår at Fiskarlaget og Kystfiskarlaget går samme om en protest mot at EU får fortsette sitt fiske som om Brexit ikke har skjedd.