Dersom Arbeiderpartiet får velgernes tillit i høst, skal vi oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort som noe av det aller første vi gjør. For de siste åtte årene har det blitt gjennomført store angrep på kvinners rett til selvbestemmelse og innstramminger i abortloven. Arbeiderpartiet vil oppheve disse innstrammingene. Vi vil styrke, ikke svekke kvinners rett til selvbestemmelse. Og vi lover at med Jonas Gahr Støre som statsminister, vil vi levere på dette løftet i løpet av våre første 100 dager.

Høyresidas gjentatte angrep på kvinners selvbestemmelse startet med Erna Solbergs første angrep i 2013, da hun ville åpne for at leger skulle kunne reservere seg fra å gjøre jobben sin. Tusenvis tok til gatene og demonstrerte, og det endte med at leger nå ikke skal henvise til abort i det hele tatt. Så kom neste angrep i 2018 i forbindelse med KrFs retningsvalg. Da ønsket man både å fjerne retten til abort ved alvorlig sykdom, og fjerne muligheten til fosterreduksjon. Det førte til nye, enorme demonstrasjoner. Selv om det ikke lyktes regjeringen å få gjennomslag for alt, ble abortloven endra for første gang siden 1978. Resultatet er at flere kvinner må møte i nemnd, ikke at færre tar abort.

For norske kvinner har de siste åtte årene blitt opplevd som en åtte år lang kamp for å bevare rettigheter som har blitt kjempet frem av generasjonene før oss.

I tillegg til vårt løfte om å oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemmelse, vil Arbeiderpartiet ta kampen videre. Vi går derfor også til valg på å fjerne abortnemndene. Det er en milepæl at nemndene endelig skal fjernes, fordi de har blitt opplevd som en tilleggsbelastning av kvinner som allerede er i en sårbar situasjon. I tillegg vil Arbeiderpartiet sikre at kvinner skal få et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og uke 18.

De aller fleste aborter - 82,6 prosent - blir gjennomført før uke 9 i svangerskapet. For de kvinnene som må ta abort senere, og også etter uke 12, er det oftest begrunnet i fare for alvorlig sykdom hos fosteret. I alt for lang tid har disse kvinnene måtte møte i nemnder og forsvare sine valg. Det er disse kvinnene Arbeiderpartiet har lyttet til nå.

Vi har lyttet til kvinner som Anette Garpestad, som selv måtte møte en nemnd da hun skulle ta abort. Hun opplevde at abortnemndene var en ekstra belastning. Og vi har lyttet til kvinner som Jenny Røed Arvesen som var gravid med dødssykt foster og opplevde at det å måtte møte i abortnemnd i tillegg var enormt forferdelig. Forskning viser at kvinner opplever skyld og krenkelse når de må møte i abortnemnd.

Det er en grusom feilslutning å tro at strengere abortlover fører til færre aborter. Dersom man ønsker færre aborter må man sikre god og tilgjengelig seksualitetsundervisning, bred tilgang til prevensjon og liberale abortlover der kvinner sikres selvbestemmelse.

Vi er stolt av at Arbeiderpartiet har lyttet til kvinnebevegelsen og sikret en viktig seier for kvinners rettigheter. Får vi velgernes tillit i høst, ser vi frem til å sikre kvinners rett til selvbestemmelse som noe av det aller første vi gjør.