Kvinner, liv, frihet! er et kurdisk slagord som har sine røtter i Rojava. På kurdisk skrives «Jin, Jiyan, Azadi». Der ble slagordet brukt av kvinner og menn som side om side og slag etter slag vant kampen for «kvinner, liv og frihet» mot en av verdens grusomste terrororganisasjon, nemlig Den islamske staten (IS). Men de siste dagene har dette slagordet blitt tatt i bruk av kurdiske kvinner som har kommet på gata for å demonstrere mot regimets voldelige og undertrykkende politikk mot kvinner. Nå er dette slagordet hovedparolen for alle iranske kvinner som har kommet på gata for å kvitte seg med hodeplagen «Hijab». Dødsfallet til ei ung kurdisk kvinne (Zhina Amini) har ført Iran inn i en historisk feministisk revolusjon hvor slagordet «kvinner, liv, frihet» har fått stor betydning for både menn og kvinner. Kvinner danser og brenner hodeplagg i protest mot Sharialoven. Dette minner meg om frigjøringen av kvinner under IS-styret i Raqqa i Syria. Der frigjorde kurdiske kvinnelige geriljaer fra Rojava gate etter gate i Raqqa og de ble hyllet med sang og musikk fra kvinner som var blitt undertrykket av IS i månedsvis. I dag er Iran i fronten i kampen for kvinnerettigheter og kurdiske kvinner har tatt en lignende rolle som geriljaene i Rojava. Iranske kvinner klipper håret sitt offentlig og brenner deres hijab og frigjør håret for alt levende, noe som hittil har vært et tabu. Detter er en gjentakelse av historien fra Raqqa, hvor Islamske Statens symboler som hijab og kleskode ble brent og gravd ned av kvinnelige geriljaer. Dette skjedd på tross av støtten som IS fikk av en av Natos mektigste medlemsland, Tyrkia. Kanskje det er grunn til å være optimist og å tenke at kvinnene i Iran har tatt samme steg som Rojavas kvinner og menn og til tross for alle den brutale motstanden som de vil møte fra regimet i Teheran, har de bestemt seg for å få slutt på despotiet i landet.

Historien om Zhina/Mahsa Amini:

Fredag den 16. september døde den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa (Zhina) Amini i moralpolitiets varetekt i Teheran. Iranske myndighetene begrunnet pågripelsen på Zhina med at hun hadde brutt regimets strenge kleskode for kvinner og for feil bruk av hijab. Hittil har iranske myndighetene nektet for at Zhina ble slått eller mishandlet av moralpolitiet i deres varetekt og de påstår at hun døde av hjertesykdom og at dette dannet grunnlag for at hun havnet i koma og senere døde. Under pågripelsen av Zhina var flere av hennes familiemedlemmer til stede. Blant dem var hennes bror. Broren var vitne til at Zhina ble både mishandlet og slått av det iranske islamske moralpolitiet. Han var vitne til at søsteren ble slått i hodet og deretter ble brakt til sykehus på grunn av indre blødninger. På flere TV-intervjuer har Zhinas far avvist regimets påstander om datterens helseproblemer og på et intervju med NRK onsdag den 22. september 2022 understreket Zhina sin far at «styresmaktene i Iran snakker ikke sant om datterens helsetilstand og døds årsaken». De kjenner Zhina og beskriver henne som en frisk og sporty person.

Det er ikke første gang kurdiske og iranske kvinner blir utsatt for vold og mishandling av regimets moralpoliti. Vold og mishandling av kvinner har alltid vært en del av regimets identitet. Når det gjelder Zhinas dødsfall blir regimet ikke trodd av det kurdiske og iranske folket og heller ikke av verdenssamfunnet. Derfor har folket i Kurdistan og hele Iran reagert så sterkt på Zhina Aminis død. I tillegg ser vi et stort engasjement, blant politiske aktivister, feminister og frivillige organisasjoner verden over. De viser sin solidariske støtte til Aminis familie og de folkelige protestene som har pågått de siste dagene i Iran. Flere verdenskjente frivillige organisasjoner, politiske aktivister, kunstnere, artister, forfattere og skuespillere har fordømt regimets mishandling og drapet på Zhina Amini og presteregimets kvinneundertrykkelse. Dette har gitt det iranske folket enda en gang håp for å fortsette sine gatekamper mot det iranske islamske regimet.

Vi er alle i samme båt:

Kurdere var det første folkeslaget i Iran som motsatte seg det nåværende iranske islamske regimet og deltok ikke i folkeavstemningen i 1979 om en ny iransk grunnlov som er basert på verdiene til Sharialovene. Siden 1979 har kurdere stått alene i kampen mot regimet. Det har vært en rekke protester og demonstrasjoner i de kurdiske områdene mot regimet diskrimineringspolitikk, men gang på gang ble kurdere utstøtt og glemt av det iranske folket. Den 17. september 2022 erklærte regimets massemedia at Zhina Amini døde av hjertesykdommer etter to dager i koma. Men samme dag avslørte Zhina sin far sannheten til det kurdiske folket ved å dele ut en del videoopptak som var tatt av Zhinas bror og venninner under pågripelsen. Dette dannet grunnlag for masse protester i kurdiske byer som har vart i fire dager. I tillegg kom alle kurdiske opposisjonspartier i eksil med en kunngjøring om å utfordre det kurdiske folket til å gå til streik og nedstengning den 19. september 2022. Resultatet var utrolig, alle kurdiske byer var nesten fullstendig nedstengt og i streik. Streiken og nedstigningen i de kurdiske områdene i Iran fikk enorm oppmerksomhet i persisk media. Dette virket som et sjokk på resten av befolkningen i Iran. For første gang etter mer enn 40 år med islamskprestestyre har det iranske folket tenkt at «Vi er alle i samme båt» og i dag står de sammen med kurdere for et mål, nemlig å begrave prestestyret. Det er derfor vi må vise vår støtte til det kurdiske og iranske folkets krav om et bedre liv og et fritt samfunn. Etter at har folk følt det likt på sine såre og alle føler at «Vi er alle i samme båt», og hvilken som helst jente og hvem som helst sin datter kan få samme skjebne som Zhina Amini er det viktig at vi støtter det kurdiske og iranske folkets krav om grunnleggende rettigheter.

Slagordet «kvinner, liv og frihet» innebærer mye mer enn det som en kan tenke seg. Dette slagordet kan tolkes på flere måter. Men i dette tilfellet vil det si at kvinners frihet er avgjørende for et fritt samfunn. Et samfunn kan ikke anses som fritt så lenge kvinner blir undertrykket og ikke er frie. Zhina Aminis forbrytelse var å bære sløret på en måte presteregimets moralpoliti syntes var feil. La oss stå sammen slik Rojavas kvinner og menn gjorde mot IS, så kan vi også gjøre slutt på det steinalder synet på kvinner representert ved presteregimet i Iran.