Kvensk Finsk Riksforbund kan nå avsløre at blant kvener/finner er det kun 1 av 10 som prøver å lære seg kvensk språk i grunnskolen. 9 av 10 velger det finske språket. Etter flere års press har nå Kvensk Finsk Riksforbund ved hjelp av Europarådet endelig fått hull på sannhetsbyllen.

Dette ble for første gang presentert på et folkemøte med Sannhets- og forsoningskommisjonen i Skibotn 3. mars. Møtet var også det første offisielle arrangementet i Norden i forbindelse med UNESCOs «The International Decade of Indigenous Languages 2022-2032»

I flere år har Kvensk Finsk Riksforbund kjempet alene mot myndighetene og de som snakker om det kvenske språket som om det finske språket ikke eksisterer. Vi har blitt:

  • Demonisert
  • Latterliggjort
  • Usynliggjort

Kvensk Finsk Riksforbund har hele tiden stått på kravet om at vårt skrift- og minoritetsspråk er finsk. Vi har alltid hatt finsk som vårt skriftspråk. Den finske bibelen har i så måte fungert som grunnlaget for skriftspråket til alle kvener/finner. Skriftspråket har variert i forhold til de forskjellige reviderte biblene som er utgitt på finsk helt siden reformasjonen og Mikael Agricola utga det nye testamentet på finsk i 1548. Det finske språket i Norge, og spesielt på hele Nordkalotten, har stått så sterkt at flere dialekter har utviklet seg.

Vi har i alle år brukt det finske språket til å kommunisere blant annet med slekt og etniske venner i finsktalende områder. Det skal vi, i henhold til folkeretten, kunne gjøre i moderne og fremtidige tider også. Kvensk Finsk Riksforbund vil ha et levende etnisk språk. Finsk er det eneste reelle alternativet. Det er kun det finske språket som genuint bærer den rike kvenske/finske kulturen, musikken og historien i Norge.

Kvensk Finsk Riksforbund har lenge hevdet at mellom 90 og 95 % av skoleelevene som har finsk eller kvensk språk på timeplanen faktisk velger det finske språket. Utdanningsdirektoratet samler inn statistikk fra skoleverket hvert år. Flere år på etterskudd har Utdanningsdirektoratet for første gang lagt frem de finske/kvenske tallene for skoleåret 2021/22:

Statistikken som separerer tallene for finsk og kvensk språkopplæring i skolen.

Tidligere har man klumpet disse sammen, slik at folk tror at alle tar kvensk (et språk som fyller 17 år i 2022). Flere aktører har bidratt til denne falske virkelighetsforståelsen:

  • De tråkker på alle skoleelever som prøver å lære seg finsk
  • De tråkker på kulturen til en stor andel av kvener/finner i Norge
  • De lyver stort til det norske folk

Nå kan Kvensk Finsk Riksforbund endelig bruke de offisielle tallene og ikke bare de tallene vi måtte grave frem på egen hånd.

I møte med Sannhets- og forsoningskommisjonen i Skibotn kunne Kvensk Finsk Riksforbund avsløre den første offisielle skolestatistikken fra Utdanningsdirektoratet som redegjør for antallet elever som tar finsk eller kvensk språkundervisning i grunnskolen:

Hele 89 % tar finsk og kun 11 % tar kvensk.