Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kom lørdag til Senja med løfter om 20 millioner kroner til ny havn på Husøy på høstens statsbudsjett.

De resterende 75 millionene som skal til for å fullføre mudringen som er avgjørende for fiskeværets fremtid, vil komme senere.

Forbannelse er snudd til glede på Husøya, som er en sentral verdikjede for fiskeriene i nord. Der går oppdrett, landindustri og tradisjonelt kystfiske hand i hand.

Slik har Husøya fått status som et samfunn som sitter med nøkkelen for suksess i de nordnorske fiskeriene.

Likevel har Kystverket strittet imot å bruke penger på yttersida av Senja. Inntil politikken nå satte foten ned og overstyrte byråkratene.

Og ja, det er i tillegg godt gjort av senjaværingene å trumfe gjennom en utbygging som ikke står i NTP (Nasjonal Transportplan).

Trinn to med ny molo, må derimot bli et NTP-prosjekt. Der er det ingen vei utenom.

Men når grunnmuren når blir bygd, med tilstrekkelig dybde for større fiskefartøy, øker det også sjansen for en oppgradering av moloen.

Når det lykkes til slutt for senjaværingene, skyldes det flere forhold.

For det første at lokale ildsjeler som Rita Karlsen hos hjørnesteinsbedriften (Brødrene Karlsen), og fiskebåtreder Rolf Bjørnar Tøllefsen har gjort en uvurderlig innsats.

Også Bjørn Fredriksen i Senja kommune har spilt en nøkkelrolle sammen med ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp), Sjømatklyngen Senja og ringreven Børre Lien på Finnsnes.

Så har fylkesrådsleder Kristina Torgersen (Ap) vært meget aktiv i saken. Tid og krefter har blitt brukt på å koordinere politikk og næringsliv i dialogen med regjeringen.

Det ble et samvirke som til slutt gjorde det lettere å ta beslutningen. Når fylkeskommunen har prioritert å oppgradere veiene fra Husøya og inn mot Finnsnes, ble det også enklere for regjeringen å begrunne friske penger til en moderne fiskerihavn i et av landets aller viktigste fiskerisamfunn.

På Senja får fiskeriminister Bjørnar Skjæran fortjent honnør for å tatt det alvorlige budskapet fra Husøy inn over seg. Ny infrastruktur var tross alt en forutsetning for investeringer og utvidelse av fabrikken der ute ved storhavet.

At det er valgkamp spiller selvsagt en rolle. Pengene sitter løsere da.

Men Skjæran har tatt noen grep i kjølvannet av et kaos som ble skapt av en mislykket regionreform. Den forrige regjeringen flyttet fiskerihavnene over til fylkene uten at penger fulgte med.

Konsekvensen var at nesten all opprusting av havnene i nord stanset opp.

Når man nå er tilbake til statlige fiskerihavner, er Husøy det første prosjektet som landes.

Dersom havna hadde blitt værende hos en underfinansiert fylkeskommune, ville det sett svart ut for folket på Husøy de neste årene.

Det har fra flere hold blitt pekt på at Troms er en nasjonal taper i kampen om de store statlige pengene til samferdsel og andre samfunnsbyggende prosjekter.

Nå har folket på Husøy, sammen med sine støttespillere, levert en dreiebok for politisk gjennomslag som mange har godt av å lese seg opp på.

Når ulike miljøer er enige og opptrer målrettet, er det mulig å få til mye god samfunnsutvikling til gavn for den neste generasjonen her nord.

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys.