Vi nærmer oss nå med stormskritt budsjettbehandling for 2021, Administrasjonen I kommunen har presentert sitt forslag basert på den økonomiske virkeligheten vi lever i. Fram mot kommunestyret i desember skal nå vi politikere vurdere dette forslaget og eventuelt flytte på noen penger. Det er viktig å huske på at det er snakk om eventuelt å flytte på penger mellom ulike sektorer. Det er i utgangspunktet ikke noen penger å hente fra ei gryte i enden av regnbuen. Det må prioriteres, og det vil gjøre vondt uansett hvor man kutter. Så er det nå en gang slik at det er politikernes jobb å gjøre disse avveiningene. Hvem er så vi (politikerne) som skal sitte og ta disse avgjørelsene? Tja, det er faktisk folk som lever sine liv her i Tromsø, med de muligheter og utfordringer som dette medfører. Personlig er jeg jo først og fremst far, samboer, Hamnapatriot og Tromsøboer. I tillegg er jeg så heldig å få være lokalpolitiker tett på der det skjer. Det er både et privilegium og et stort ansvar. Dette ansvaret er alle lokalpolitikerne seg bevisst. Uavhengig av politisk ståsted vil alle det beste for kommunen og innbyggerne. Så kan vi være rykende uenig om veien til målet, men intensjonene ser jeg ingen grunn til å dra i tvil.

Så over til det jeg egentlig skulle skrive litt om; nemlig kulturbudsjettet for neste år. Her håper jeg at det skal la seg gjøre å redusere kuttene slik at man ikke rammer kulturskolens tilbud, og samtidig opprettholde bibliotekets aktivitetsnivå både i sentrum og filialdriften.

Kulturskolens rolle kan etter mitt syn knapt overvurderes. De skaper en inkluderings- og mestringsarena som utelukkende er positiv. Så er det slik at kulturskolens aktiviteter også genererer inntekter både I form av billettinntekter og eksterne tilskudd. På toppen av dette får de også tilført ressurser i form av både nasjonal og internasjonal kompetanse som følge av høyt nivå på aktivitetene sine. I en tid der stadig flere barn og unge sliter er den samfunnsøkonomiske betydningen også stor. Kulturskolen bidrar til et bedre liv for mange, og selv om akkurat det er vanskelige å tallfeste i et budsjett for Tromsø kommune, så er det et element som vi absolutt bør ha med oss i beslutningsprosessen. Kulturskolens bidrag til bolyst i kommunen, både for oss som allerede er her og de som vurderer å flytte hit, er også et viktig aspekt ved driftsnivået. Når man i tillegg ser at Kulturskolen per i dag har etablert rundt 180 elevplasser rundt om i kommunen fremstår dette i sum som et tilbud vi rett og slett ikke har råd til å innskrenke.

Når det gjelder biblioteket så er dette en meget viktig institusjon i kommunen. Et gratis tilbud som alle kan benytte seg av er vel verdt å verne om. Dagens bibliotek er jo langt mer enn en plass kun å låne bøker (selv om det i seg selv er berettigelse nok). Det er en sosial arena, kultur- og læringsarena, et sted å finne roen og så mye, mye mer. Når det gjelder filialer er det meget viktig å ta vare på disse. I mitt ideal-Tromsø går vi i retning av flere filialer. Tromsø bør bygges gjennom økt tilbud i bydeler og bygder. Tilbud i nærmiljøet gir en bedre hverdag med økt trivsel og er godt for både klima, miljø, tidsklemme og pengebok. Følgelig håper jeg inderlig at det også kan finnes midler til drift i Tromsdalen.

Når vi kommer til desember så skal jo alt dette veies opp mot en rekke andre viktige formål. Likevel håper jeg at vi finner mer midler til kulturfeltet. Jeg tror det kan bli dyrt å la være.