Senterpartiets landsmøte var forbløffende rolig med tanke på all turbulensen rundt regjeringen. Små forsøk på opprør innenfor helse og kraftpolitikk ble avverget, men på ett punkt ga et stort flertall på landsmøtet en kraftfull beskjed om at regjeringen er på villspor.

Med stort flertall vedtok landsmøtet å si nei til Equinors søknad om konsesjon for å elektrifisere gassfabrikken på Melkøya i Finnmark. Dette kan tilsynelatende virke som et nederlag for partiledelsen, men realiteten er at Senterparti-ledelsen har lave skuldre og lever godt med vedtaket.

Landsmøtet slår fast at planene om å drifte Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses fordi det setter en stopper for industrietableringer i Nord-Norge.

De nordnorske fylkeslagene hadde sammen med stortingsrepresentantene fra Senterpartiet i Nordland, Troms og Finnmark bygd allianser og bidratt til gjennomslaget på landsmøtet. Senterpartiets komiteleder i stortingets næringskomite, Wilfred Nordlund fra Nordland, sier at landsmøtet har gjort et klokt vedtak.

Han mener ombygging av Melkøya fra gasskraft til landkraft ville tatt fra Nord-Norge en stor mulighet til å utvikle nye arbeidsplasser og næringsliv.

Landsdelen har i dag store flaskehalser i sin kraftforsyning og Melkøya ville slukt en tredjedel av framtidig kapasitet. Den siste tiden har mange bedrifter i landsdelen fått avslag på sine søknader om ny kraft på grunn av at strømmen er reservert til Melkøya.

Det er all grunn til å rose Senterpartiet for et klokt vedtak, som har bred støtte i hele Nord-Norge og i tillegg møter forståelse i viktige deler av miljøbevegelsen.

I praksis er det nå kroken på døra for elektrifiseringen i Hammerfest. Det er vanskelig å se for seg at Senterpartiet kan gi klarsignal på tvers av sitt eget landsmøte, uten at det kommer inn ny kraft i Nord-Norge og at strømprisene kommer tilbake til et lavere nivå.

Equinor må ta ansvar for å kutte klimagassutslippene i Hammerfest på andre måter, enten gjennom å koble Melkøya-fabrikken til utbygging av havvind, eller fangst og lagring av karbon (CCS).

Landsmøtevedtaket i helga legger press på Arbeiderpartiet foran landsmøtet i mai. De nordnorske fylkeslagene i Ap er sterkt imot elektrifiseringen. Hvis statsminister Støre og partiledelsen likevel presser gjennom saken, vil det skape åpen konflikt i regjeringen og bidra til ytterligere fall for Arbeiderpartiet i nord.

Det er det siste Ap-ordførerne trenger foran et kommunevalg der problemene tårner seg opp.