Når Forsvarsministeren fra Senterpartiet velger å sette NH90 helikopteret på bakken er det sikkert mange grunner for det. En av dem er det dårlige ryktet som hele prosjektet har levd med i mange år.

Selv en krig i Europa og russiske fartøy med droner seilende langs vår langstrakte kyst rokker ikke ved avgjørelsen som er tatt der også flertallet i Troms og Finnmark fylkesting gir sin indirekte støtte til vedtaket ved å be om at Bardufoss tilføres maritime helikopter som erstatning for NH 90 maskinen. Fylkestinget ber i samme møte om at 3-6 Bell 412 helikopter overføres fra Rygge. Det man egentlig ber om er et nytt system som ennå ingen politisk myndighet har hatt mulighet å vedta eller sette seg inn i. Etter et eventuelt vedtak vil det gå mange år før det nye systemet med utdannet personell, materiell og reservedeler er på plass.

Alt dette skjer mens de samme instanser er fullt klar over at Luftforsvaret åpenlyst henter særdeles etterspurt helikopterkompetanse på Bardufoss til ledige stillinger som skal holde F35 i lufta. Forsvarets ryggrad er F35, noe som absolutt gir Luftforsvaret rett til å kjempe om ressursene også i forholdet til hær og marine, sansynligvis legalt det også. Det sier seg selv at Bardufoss sannsynligvis taper denne kampen ,dersom de ikke får hjelp fra høyere makter.

De utenom parlamentariske kreftene som har kjempet mot Bardufoss sin eksistens kan sprette champagneflaskene i stor visshet om at de kanskje for sin vilje igjennom.
Det er verdt å legge merke til at kostnadene ved NH90 har forskjellige størrelse avhengig av hvem du snakker med. For andre land som har NH90 ser ikke dette ut for å være et større problem. Er det virkelig noen som bruker kostnads og operativiteten til NH90 som et argument for å få stoppet prosjektet? I så fall bør de vite at det er det samme som å fjerne grunnlaget for om Bardufoss skal være en operativ flystasjon eller ikke.

Selv om Troms og Finnmark fylkesting ber regjeringa umiddelbart stanse all flytting av personell fra Bardufoss til andre baser, så vil dette bli oppfattet som utidig politisk innblanding i den daglige driften til Luftforsvaret, noe som jeg godt kan forstå ikke blir særlig godt mottatt av de som er gitt ansvar å holde det dyre våpensystemet som F35 omfatter, i operativ stand.
Luftforsvaret må etter mitt syn løse sin kompetansemangel på Evenes og Ørlandet på¨annet vis, uten å drive kannibalisering av Bardufoss.

Debattinnlegget i Nordlys i dag om helikopterskandalen på Bardufoss og riksrevisorens knusende rapport om fregattvåpenet burde tale for at regjeringa ser på NH 90 saka på nytt.