Det pågår en diskusjon om plasseringen av Kroken aktivitetspark/Krokens Charlottenlund. To områder er aktuelle: ved alpinparken eller mellom barne- og ungdomsskolen. Ap virker låst til skolegårdalternativet, uten at det kommer tydelig frem hvorfor. Venstre mener Kroken trenger et større løft nå, og vi vil derfor at området ved alpinparken også utredes.

Et helhetlig perspektiv

Vi mener det er best for Kroken å se hele området rundt alpinparken i et større og helhetlig perspektiv. Krokens Charlottenlund og alpinparken vil kunne utfylle hverandre, skape ringvirkninger og kanskje mulighet for mer helårlig aktivitet i området. Slik vil en etterlengtet satsing fra Tromsø kommune også understøtte næringsvirksomhet i Kroken, kanskje også i form av en sosial møteplass som en kafé. Det har vi nemlig ikke i dag!

Det er ingen hemmelighet at Kroken, gjennom mange år, ikke har vært særlig høyt prioritert i kommunens satsinger.

Skolegården blir ingen Krokens Charlottenlund

Det har vært et slags premiss at Kroken aktivitetspark skulle etableres etter mønster fra Charlottenlund. Da er det underlig at Ap ønsker at denne parken skal ligge inneklemt mellom to skoler. Da blir det jo i realiteten bare en oppgradering av en skolegård? Ikke bare vil en slik plassering medføre en brukskonflikt mellom ungdoms- og barneskolen, men det vil i realiteten også ekskludere andre fra å bruke aktivitetsparken. Kroken bibliotek ligger for eksempel «inni» ungdomsskolen. Sannsynligvis ville flere brukt dette fine tilbudet, hvis biblioteket var lokalisert på et mer «åpent og innbydende» sted.

En ekskluderende og «overkjørende» prosess

Det har også vært meningen fra politisk hold at lokaliseringen av aktivitetsparken skulle skje i tett samråd med Kroken bydelsråd. Bydelsrådet v/ Svein Pettersen forteller imidlertid at de ikke har blitt inkludert i denne prosessen (iTromsø 21.12.). Deres velbegrunnete mening om lokalisering er likevel godt kjent, blant annet fra et oppslag i Nordlys 28. august i år. Der argumenterer bydelsrådet godt for hvorfor de har foreslått en plassering «i tilknytning til alpinparken, fotballbanen til Kroken IL og langs turstien mellom Kroken og Lunheim på sørsiden av elva. Dette er et område som allerede trekker mye folk, og som har en del etablert infrastruktur».

Det er derfor overraskende at kommunens friluftsrådgiver, Magne Hestem, til avisa iTromsø like før jul uttalte at kommunen og bydelsrådet etter hans oppfatning «hadde samme oppfatning om plassering av parken». Kommunen må ha misforstått bydelsrådet, men dette kan rettes opp i.

Politisk uvilje fra Ap?

Hittil er det imidlertid lite som tyder på at Ap vil utrede en alternativ lokalisering i tråd med Kroken bydelsråds ønske. Tone Marie Myklevoll (Ap) sa til avisa iTromsø den 21. desember at saken allerede er avgjort, og at «ungene» ønsker seg lokaliseringen mellom skolene. Det er uklart hvem disse barna er, og på hvilket grunnlag de uttaler seg? Men det er selvfølgelig ikke overraskende at skolebarn ønsker seg en oppgradert skolegård.

Myklevoll spør videre om jeg ber om en omkamp. Hun kan kalle det hva hun vil. Jeg ber om at Kroken aktivitetspark utredes i området ved alpinparken i tett samarbeid med Kroken bydelsråd. En inkluderende prosess har jo vært meningen helt fra starten av. Dersom Myklevoll mener en slik utredning har skjedd, må hun offentlig dokumentere det. Hittil har hun bare kommet med påstander som er for vage til at det går an å danne seg et godt bilde av saksbehandlingen. Hvis hun ikke vil eller kan dokumentere prosessen, må dette ha blitt en prestisjesak for Ap (og resten av posisjonen?). Dette kan få den konsekvens at det bokstavelig talt er «Kroken på døra».

For Venstre er saken klar:

Vi ønsker et betydelig løft for Kroken, som skaper aktivitet og bolyst for alle. Da bør Kroken aktivitetspark etableres ved alpinparken.