Russlands invasjon av Ukraina har utløst et behov for å redusere Europas avhengighet av russisk gass. EU-kommisjonen har lagt fram en plan med mål om å kutte importen av russisk gass med to tredjedeler i løpet av inneværende år.

EU og IEA

EU-kommisjonen er klar i sin tale:

"Den nye virkeligheten i geopolitikken og energimarkedet gjør at vi må drastisk akselerere omstillingen til ren energi og øke Europas energiuavhengighet fra upålitelige leverandører og volatile fossile brensler."

EU tar til orde for massiv utbygging av fornybar energi som sol- og vindkraft. Det samme gjør det internasjonale energibyrået IEA.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa det slik i begynnelsen av denne måneden:

"Vi må øke tempoet i den grønne omstillingen. Fordi hver kilowattime med elektrisitet Europa skaper fra sol, vind, vannkraft eller biomasse reduserer vår avhengighet av russisk gass og andre energikilder."

Norge

Spørsmålet er hva Norge velger å gjøre i denne situasjonen. Vi er et land med særlig gode forutsetninger for å bygge ut meir vindkraft. Vindkraft som vil kunne være med på å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass. Og vindkraft som vil bidra til å nå klimamålene så vel i vårt land som i verden for øvrig.

Hvis vi skal lytte til det norske Sametinget, skal Norge gjøre det stikk motsatte av det EU-kommisjonen og IEA så sterkt har tatt til orde for. For Sametinget nøyer seg ikke med å være imot meir utbygging av vindkraft. Sametinget vil ha umiddelbar riving av 151 vindturbiner på Fosen. Vindturbiner som årlig produserer rundt 2 TWh rein kraft.

2 TWh er mye kraft – 2 milliarder kWh. Nok til å dekke strømforbruket til 100.000 husstander. Det utgjør nesten 17 % av den totale norske vindkraftproduksjonen.

Det er denne produksjonen Sametinget krevde nedlagt i et plenumsvedtak i forrige uke. I en situasjon hvor Ukraina slåss for vår egen og Europas frihet og man er på desperat jakt etter tiltak som kan redusere vår verdensdels avhengighet av energiimport fra Putins Russland, er det for Sametinget viktigere å ri kjepphester enn å stå opp for resten av Europa.

Sametinget er ikke aleine med å holde seg med et slikt fokus, samtidig som et land i hjertet av Europa er i ferd med å bli lagt i ruiner av den russiske militærmaskinen. Opptil fleire politiske partier i Norge har lagt seg på samme linje. Ei linje hvor det er viktigere å verne om ei hobbyprega reindrift som knapt produserer noe som helst, enn å bidra til å frigjøre Europa fra Putins energipolitiske jerngrep.

Historias dom kommer til å bli streng over ei slik vettlaus politisk prioritering.