Skjalg Fjellheim gir i Nordnorsk debatt 5. september en god, om enn usminket og uten filter analyse av sammenhenger for energisituasjonen i Europa når han skriver

«Det er desperate tider for et Europa med ryggen mot veggen».

Den livsstil og det forbruksmønster som kjennetegner det moderne liv i Europa forutsetter stabil høy tilgang på energi. Den svikten i energitilførsel som følger av den russiske krigføringen i Ukraina gir et tydelig perspektiv på dette. Om krigføringen finner sin løsning i løpet av et år, så kan energitilførselen kanskje komme tilbake som før krigen. Om krigen varer lengre enn det, eller om atomkraftverket i Zaporizjzja i verste fall destrueres, så oppstår en situasjon for energi og matproduksjon/-sikkerhet i store deler av Europa som vi helst vil slippe å tenke på. I tillegg står vi i en situasjon hvor klimakatastrofen blir stadig tydeligere, og hvor de globale felles mål for å redusere utslippene allerede er på etterskudd. Krigen i Ukraina fører til ytterligere utsettelse av disse kritisk nødvendige tiltakene.

Her hjemme løftes en rekke forslag for å løse den akutte krigsutløste energikrisen i Europa gjennom bruk og økt utvinning av våre naturgitte energiressurser. Hvilke behov skal de møte? Hvordan kompensere for et år, eller to? Det andre, selv om krigen raskt skulle komme til avslutning, og at Europa bestemmer seg for aldri igjen å være avhengig av Putin og russisk olje og gass. Hvilke nye energiressurser kan vi tilføre Europa i et to tre års perspektiv, ut over de som allerede er tilgjengelig? Å få opp mer olje og gass, utvikle egne gasskraftverk, atomkraftverk og vindkraftverk som gjør en forskjell vil ikke være tilgjengelig som erstatning for situasjonen på energifronten i Europa før om ti år, eller lengre. Og hva medfører det i forhold til den klimakatastrofen vi nå ser tydeligere og tydeligere? En klimakatstrofe, som ganske sikkert vil føre til ustabilitet og nye kriser vi bare kan ane omfanget av.

Finnes det virkelig ikke grunnlag for, eller politisk evne til å skape fred i Europa nå?