Nå er ikke jeg overrasket over at enkelte i Krf overtenker symbolikk og har et svært konservativt syn på mye og mangt. Det jeg er overrasket over er at de klarer å koble politikk og regnbuen. De mener visst at regnbueflagget kun symboliserer PRIDE-bevegelsen og særlig organisasjonen FRI som jobber for aksept av seksuell legning og den enkeltes rettigheter som menneske uavhengig av seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet, likestilling og ikke-diskriminering av LHBT-personer. Ikke politikk!

Kjære KrF-politikere i Troms og Finnmark; Jeg er ganske sikker på, ja helt overbevisst om, at 1. klassinger i fylket ikke tenker på det samme som dere når de ser regnbuefargene på sekkene sine. Så mye fantasi har selv ikke de. Jeg er derimot ganske sikker på at de synes den er kjempetøff! For dem symboliserer den ikke seksuell legning eller et politisk standpunkt. Tvert imot vil de koble fargene til BlimE-dansen og Nrk Supers vennskapskampanje som er ment å skulle fremme omsorg og vennskap med hverandre på tvers av ulikheter.

Kjære Krf-politikere i Troms og Finnmark; Vi lever i 2022! Det dere signaliserer med deres holdninger til annerledes orienterte er forkastelig! Dette er verken politikk eller ideologi. Dette handler om at alle barn skal føle seg inkludert og en del av et mangfold der alle er inkludert. Jeg registrerer at flere av dere ikke vil la barna deres ta imot ryggsekken. Si meg; Skal dere nekte dem å danse med på BlimE-dansen også? Eller er den også politisk motivert i deres forkvaklete fantasi? Vi er inne i en koronapandemi som har gjort at barn ikke har kunnet være barn fullt ut. Under koronaen var nettopp regnbuen et symbol på at alt blir bra. Var dette også politisk og/eller ideologisk motivert?

Kjære Krf-politikere i Troms og Finnmark: Er det noe vi har bruk for, og bør ha fokus på i dagens samfunn, er det nettopp mangfold og inkludering! I en tid hvor alt for mange barn og unge faller utenfor er dette viktigere enn noen gang. Det er alarmerende at det fortsatt i 2022 er personer med barn i ledende politiske stillinger i fylket som ikke skjønner verdien av dette.